Binnenkort onderhandelingen over de cao KPN

Op 31 december 2023 loopt de huidige cao KPN af. Dat betekent dat we vanaf november gaan onderhandelen over een nieuw contract. Wat wil jij graag dat het CNV voor jou gaat afspreken? De kadergroep (KPN collega’s die lid zijn van het CNV) stelt, op basis van jullie wensen, uiteindelijk de onderhandelingsinzet richting KPN vast. Laat je mening horen en geef ons input voor aan de cao tafel!

Jouw mening is belangrijk
In de cao KPN staan afspraken tussen CNV, andere vakbonden en je werkgever over regelingen en voorwaarden die voor jou van belang zijn bij je dagelijkse werk. Bij elke afspraak die wij als CNV maken proberen we de werksituatie bij KPN voor iedere medewerker aantrekkelijker te maken. Wij zijn vooral benieuwd wat jij vindt. Je kunt mij via onderstaande contactgegevens e-mailen of bellen.

Voor de komende onderhandelingen hebben we als CNV al over een aantal onderwerpen nagedacht. We komen zeker te spreken over de volgende onderwerpen:
- Loonsverhoging: Het CNV wil in algemene zin voor 2024 loonsverhogingen in cao’s afspreken tussen de 4% en 10%. Het percentage dat we bij KPN willen vragen is afhankelijk van jullie gedachten hierbij. Hoe is jullie indruk van de financiële situatie van het bedrijf? En waren de collectieve verhogingen uit de vorige KPN cao’s wel genoeg om de inflatie bij te houden? Op basis van een eerste inschatting denken we eerder aan 10% dan aan 4% loonsverhoging. Naast deze collectieve verhoging willen we ook afspraken maken over de RSP (individuele loonsverhoging).
- Regelingen om (gedeeltelijk) eerder te stoppen met werken: Sommige werknemers hebben er al een zeer lange carrière opzitten. Voor deze collega’s willen we ontziemaatregelen afspreken zodat ze gezond de AOW gerechtigde leeftijd kunnen bereiken.
- Kortere werkweek: CNV Vakmensen is voorstander van een kortere werkweek tegen hetzelfde salaris. Medewerkers hebben daardoor meer tijd om te besteden aan zorgtaken, vrijwilligerswerk of eigen ontwikkeling. Bij KPN bestaan diverse loonlijnen en diverse arbeidsduren. Ons doel is om meer eenduidigheid te creëren (36 uur) waarbij keuzetijd mogelijk is op basis van persoonlijke voorkeuren of levensfases.
- Flexibele contracten: er zijn vele mensen voor KPN aan het werk terwijl ze niet bij KPN in dienst zijn. We willen dit beter in kaart hebben en gepaste voorstellen doen zodat er geen concurrentie is op arbeidsvoorwaarden.
- Aandelen voor werknemers: CNV Vakmensen wil graag onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om werknemers via financiële participatie te laten meeliften met het bedrijfsresultaat.
- Loopbaanontwikkeling: CNV Vakmensen vraagt zich af of elke KPN’er wel voldoende kan deelnemen aan scholing en/ of voldoende mogelijkheden heeft tot loopbaanontwikkeling. Op papier is er van alles mogelijk maar hoe is de praktijk? Op basis van jullie ervaringen en wensen gaan wij hiermee aan de slag en concrete voorstellen doen.
- Internationale solidariteit: Wij willen een bijdrage vragen voor vakbondscollega’s uit arme landen die onder veel moeilijkere omstandigheden hun werk moeten doen.
- Stagevergoeding: We willen graag een stagevergoeding afspreken voor studenten en scholieren.

Daarnaast zijn er in het afgelopen jaar enquêtes gehouden door zowel de werkgever als door de gezamenlijke vakbonden over de werksituatie in het bedrijf. Mochten hier gemeenschappelijke conclusies zijn die de werksituatie kunnen verbeteren dan zullen we deze conclusies vertalen in cao afspraken.

Kaderleden
Het CNV beschikt over een behoorlijk aantal KPN’ers die zich naast hun werk bij KPN vrijwillig inzetten door bijvoorbeeld mee te praten over - en feedback te geven op de cao onderhandelingen. Werkgever KPN geeft vanuit de cao hier tijd en mogelijkheid voor. Wil je meepraten met de andere collega’s, neem dan contact met mij op. Je bent hartelijk welkom.

Vragen en/of opmerkingen?
Je kunt hiervoor terecht bij KPN’er, CNV kaderlid en mede onderhandelaar Hans Tuinman (hans.tuinman2@kpn.com, 06-29526477) of ondergetekende.
Kijk ook op onze cao pagina en discussieer mee! Cao KPN | CNV Vakmensen

Marten Jukema
Vakbondsonderhandelaar
m.jukema@cnvvakmensen.nl
06-13204112

Laat hier je reactie of opmerking achter voor de onderhandelaar:

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error