Meer duidelijkheid over het salarisverhogingsproces 0-7% ABN AMRO

De uitgangspunten voor het bepalen van de salarisverhoging van de medewerkers van ABN AMRO worden verbeterd. Dat hebben de bank en de bonden (CNV Vakmensen, De Unie en Our Next Move) afgesproken. Aanleiding is de cao-afspraak die de bank en bonden hierover in 2022 maakten.

Duidelijkere regels voor het bepalen van jouw salarisverhoging

In de huidige cao is afgesproken om het salarisverhogingsproces te herzien. Diverse gesprekken hebben plaatsgevonden tussen de bank en bonden over hoe het proces kan worden verbeterd. Ook heeft de bank een korte survey uitgezet onder medewerkers in Nederland om beter te begrijpen hoe zij het proces nu ervaren. De response op deze survey was hoog. Daarnaast organiseerde HR een aantal bijeenkomsten met bankmedewerkers, waaronder de medezeggenschap. Vertegenwoordigers van CNV Vakmensen zaten op diverse plekken aan tafel en probeerden maximale invloed uit te oefenen op het proces.

In deze gesprekken, bijeenkomsten en de survey werden de belangrijkste knelpunten van het salarisverhogingsproces bevestigd: mensen ervaren de regels en onderbouwing in het huidige salarisverhogingsproces als niet transparant. Daarom hebben we duidelijkere regels voor salarisverhoging over 2023 afgesproken. Goed om te weten voor leidinggevenden, medewerkers en zelforganiserende teams, met het oog op de eerst mogelijke salarisverhoging per 1 april 2024.  

Hoe zien de regels voor salarisverhoging er vanaf 2024 uit?

  1. Bij het afwegen van een salarisverhoging heeft de leidinggevende de keuze uit vier categorieën. In elke categorie gaat het om de waargenomen groei in gedrag en ontwikkeling:
  • wanneer de medewerker geen of een beperkte groei heeft laten zien: 0-2% verhoging,
  • wanneer de medewerker de verwachte groei heeft laten zien: 2-4% verhoging,
  • wanneer de medewerker ruim boven verwachting groei heeft laten zien: 4-6% verhoging,
  • wanneer de medewerker exceptionele groei heeft laten zien: 6-7% verhoging.

Let op: een salarisverhoging is alleen mogelijk wanneer er nog ruimte is binnen de salarisschaal van de medewerker. Deze eindeschaal-regel verandert dus niet. 

  1. Daarnaast is het proces en de onderbouwing van de salarisverhoging beter omschreven:
  • De leidinggevende en de medewerker doorlopen het proces voor een salarisverhoging aan de hand van de stappen die zijn beschreven in de Quick Reference Card (zie bijlage).
  • De leidinggevende onderbouwt de vastgestelde groei in gedrag en ontwikkeling van de medewerker nauwkeurig in het Together & Better-formulier.
  • Let op: bij zelforganiserende teams worden de bovengenoemde stappen doorlopen door het team en de medewerker. 

Bank en bonden blijven met elkaar in gesprek

De bank en de bonden realiseren zich dat bovenstaande regels niet tegemoetkomen aan alle bezwaren tegen het huidige salarisverhogingsproces. Zo is bijvoorbeeld de eindeschaal-regeling vooralsnog onveranderd, waardoor mensen die het einde van hun salarisschaal hebben bereikt, niet in aanmerking komen voor een salarisverhoging. 

Verder blijven de bank en de bonden met elkaar in gesprek over het salarisverhogingsproces, uiteraard met het belang van de medewerkers voorop. We houden je op de hoogte.

Veelgestelde vragen

Lees ook de meest gestelde vragen (en antwoorden) over het salarisverhogingsproces in de bijlage.

Tenslotte

We realiseren ons dat we niet het resultaat hebben bereikt dat we voor ogen hadden. Wij wilden heel graag (nog) concretere afspraken. Dat is nu nog niet gelukt. Toch zijn er mooie stappen in de goede richting gezet. Een aantal fabels zijn nu uit de wereld geholpen. Ook is er een duidelijker kader waarop zowel jij als je leidinggevende (of je team) kunt terugvallen. 
Wij vonden en vinden het belangrijk dat er per 2024 in ieder geval meer duidelijkheid is. We blijven het gesprek met de bank voeren over de uitwerking van het performance management, omdat we geloven dat het beter kan.

Heb je een vraag of wil je iets laten weten?

Stuur mij een mail via a.bulsink@cnvvakmensen.nl

Met meer leden kunnen we meer bereiken voor de medewerkers van de bank

Als je collega nog geen lid is van CNV Vakmensen, dan is dit toch wel het moment om daar verandering in te brengen. Er zijn veel belangrijke onderwerpen waar we nu en volgend jaar over spreken met de bank. De cao loopt af, we zijn in gesprek over het pensioen in het kader van de nieuwe wetgeving, het sociaal plan geldt nog een jaar; er is veel te doen en te bespreken met de bank. Dat kunnen we het best als bankmedewerkers lid zijn of worden van CNV Vakmensen.
De bank betaalt het eerste jaar contributie. En maak je iemand lid, dan ontvang je een cadeaubon van €20,-! Klik hier voor meer informatie.

Aletta Bulsink
Onderhandelaar CNV Vakmensen
M 06 2047 1888
E a.bulsink@cnvvakmensen.nl


Downloads

Stel hier je vraag

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error