Uitkomst onderhandelingen cao Rabobank

CNV Vakmensen heeft een uitkomst bereikt met Rabobank voor een nieuwe cao. De nieuwe cao krijgt een looptijd van 18 maanden. In deze nieuwsbrief informeren we je over de uitkomst van de onderhandelingen. Als lid van CNV Vakmensen heb je het laatste woord en mag je door je stem uit te brengen ons laten weten wat je van deze uitkomst vind.

Afspraken

De belangrijkste uitkomsten van de onderhandelingen hebben we hieronder kort opgesomd.

Looptijd

De looptijd van de nieuwe cao bedraagt 18 maanden (31 december 2022 tot en met 30 juni 2024).

Loon

 • Op 1 januari 2023 worden de vaste salarissen en de salarisschalen met 4% verhoogd.
 • Op 1 januari 2024 worden de vaste salarissen en de salarisschalen met 1,75% verhoogd.
 • Op 1 januari 2024 worden de salarisschalen verhoogd met 1% zodat er meer ruimte is om door te groeien in de schaal.
 • Vanaf 2023 (op basis van de beoordeling over 2022) bedraagt de jaarlijkse individuele salarisaanpassing:
 • 2,5% bij ‘Succesvol jaar’ (nu 2%)
 • 5% bij ‘Buitengewoon goed jaar’ (nu 4%)
 • Vanaf 1 januari 2023 bedraagt de salarisverhoging bij inschaling in een hogere functiegroep (promotie) 5% in plaats van 3%.
 • Vanaf 1 januari 2023 ontvangt een medewerker bij horizontale doorstroom (benoeming na sollicitatie in een andere functie in dezelfde functiegroep) een eenmalige vergoeding van € 1.000 bruto.
 • Vanaf 1 januari 2023 wordt de vakantietoeslag en de 13e maand in 12 gelijke termijnen per maand uitgekeerd. Medewerkers hebben jaarlijks de mogelijkheid om te kiezen voor uitbetaling in mei en december.

80-90-100-regeling

Je kunt vanaf maximaal vier jaar voor de ingangsdatum van je AOW-gerechtigde leeftijd gebruik maken van deze regeling. De regeling betekent dat je 80% gaat werken, met behoud van 90% van het salaris en met behoud van de volledige pensioenopbouw. Je kunt deelnemen als je 10 jaar of langer in dienst bent en een arbeidsduur hebt van minimaal 32 uur per week.

Thuiswerken

Er komt vanaf 1 juli 2022 een internetvergoeding/aanvullende thuiswerkvergoeding van € 40 netto per maand bij een arbeidsduur van 36 uur of meer. Bij een kortere arbeidsduur is de internetvergoeding naar rato. De huidige thuiswerkvergoeding - gebaseerd op het gemiddeld aantal dagen per week dat medewerkers thuiswerken - wordt daarnaast ook voortgezet.

Verlof

 • Betaald ouderschapsverlof: tijdens de eerste vier weken van het betaald ouderschapsverlof wordt je salaris 100% doorbetaald. Dit geldt voor ouderschapsverlof voor een kind dat op of na 1 januari 2023 wordt geboren.
 • Bij het overlijden van een dierbare kunnen medewerker en manager maatwerkafspraken maken over bijvoorbeeld tijdelijk aangepaste werktijden en/of minder belastende werkzaamheden. Ook bespreken zij samen hoeveel verlof met behoud van salaris een medewerker nodig heeft.

Pensioen

Tijdens de onderhandelingen is er veel gesproken over het onderwerp pensioen. De lage rente en de overstap naar een nieuwe type pensioenregeling bracht complexe vraagstukken met zich mee. Tijdens de onderhandelingen heeft Rabobank een finale voorstel gedaan in de vorm van een eindbod voor de invulling van de pensioenregeling.

 • Vakorganisaties en Rabobank vinden het belangrijk dat er een goede pensioenregeling is én blijft voor de medewerkers, ook in de komende jaren tot de transitie naar het nieuwe stelsel conform het pensioenakkoord. De uitkomst is een beschikbare premieregeling op basis van een vlakke spaarpremie van 27% van de pensioengrondslag. Dit is inclusief een eigen bijdrage voor medewerkers van 5,5% van de pensioengrondslag. Medewerkers hebben de mogelijkheid deze eigen bijdrage te verlagen naar 3,5%, waardoor het netto maandsalaris hoger zal zijn. Zo kan de medewerker zelf kiezen tussen 'geld voor nu' of 'geld voor later'.
 • De regeling voor arbeidsongeschiktheid in relatie tot pensioen zal vereenvoudigd worden.

De volledige uitkomst van de onderhandelingen kun je in de bijlage lezen.

Stemmen

Als lid van CNV Vakmensen is het laatste woord aan jou. Door jouw stem uit te brengen, kun je ons laten weten wat jij van de uitkomst van de onderhandelingen vind. Via deze link kun je je stem uitbrengen. Stemmen kan tot en met vrijdag 29 april. Uiterlijk maandag 2 mei stellen cao-partijen op basis van deze stemming vast of deze uitkomst kan worden omgezet in een definitief akkoord.

Meepraten en vragen stellen

Op de cao-pagina is het hele cao-traject te volgen en kun je meepraten, reageren (ook op anderen) en je vraag stellen. Ga direct naar de cao-pagina.

Robert Wonnink,
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 51 86 42 65
E r.wonnink@cnvvakmensen.nl

Downloads