Onderhandelingen Cao Rabobank weer begonnen

Afgelopen dinsdag zijn de onderhandelingen voor de nieuwe cao Rabobank van start gegaan. De huidige cao loopt nog tot het einde van dit jaar. Tijdens de eerste onderhandelingsronde hebben vakbonden en Rabobank hun voorstellen aan elkaar toegelicht.

Het is nog geen jaar geleden dat we overeenstemming bereikte voor de huidige cao. Hoewel de huidige cao pas aan het einde van dit kalenderjaar afloopt, zijn we al begonnen met de onderhandelingen voor de nieuwe cao. De eerste onderhandelingsronde is traditiegetrouw een ronde waarin vakbonden en Rabobank de voorstellen nader tot elkaar toelichten.

Voorstellen CNV Vakmensen

Ter voorbereiding op de onderhandelingen hebben wij recent een korte vragenlijst naar onze leden gestuurd om deze te beantwoorden. Veel leden hebben gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Onze voorstellen zijn dan ook  gebaseerd op de input vanuit deze korte vragenlijst. Uit de ontvangen reacties maken wij op dat loonsverhoging en een regeling om eerder te kunnen stoppen met werken als belangrijk worden ervaren. In de bijlage vindt u onze volledige voorstellenbrief terug.

Voorstellen Rabobank

Ook Rabobank heeft haar voorstellen toegelicht voor de nieuwe cao. Duidelijk is dat de uitgangspunten van partijen (vakbonden en Rabobank) om tot een nieuwe cao te komen ver uit elkaar liggen. De volledige voorstellenbrief van Rabobank vind je ook terug in bijlage. De komende weken zal blijken of partijen nader tot elkaar kunnen komen om tot overeenstemming te komen.

Hoe nu verder

De onderhandelingen zijn begonnen. De eerste ronde werden de voorstellenbrieven aan elkaar toegelicht. Op maandag 7 maart praten we weer verder met Rabobank. Voorgesteld is om het thema Pensioen de komende onderhandelingsronden nadrukkelijk op de agenda te plaatsen. De komende weken zullen wij jullie op de hoogte houden van de voortgang van de onderhandelingen.

Meepraten en vragen stellen

Op de cao-pagina is het hele cao-traject te volgen en kun je meepraten, reageren (ook op anderen) en je vraag stellen.

Robert Wonnink, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 5186 4265 / r.wonnink@cnvvakmensen.nl 

 

 

Downloads