Al het nieuws

Uitslag ledenraadpleging eindbod BPD

De stemming voor het eindbod is rond: leden hebben met een meerderheid vóór het eindbod gestemd. Ook bij de andere bonden is door hun leden met meerderheid vóór gestemd.

Dit betekent dat er een nieuwe cao is per 1 januari 2020 voor een looptijd van 3 jaar. Gedurende de looptijd van de cao worden de normsalarissen (= RSP 100%) in de cao verhoogd, als volgt:

  • 1 januari 2020 met 3%;
  • 1 januari 2021 met 3%;
  • 1 januari 2022 met 3%.

Terugblik
Eind januari legden wij het eindbod van BPD aan jullie voor. In het eindbod zaten positieve punten maar ook een verslechteringen voor nieuw personeel. Nieuwe medewerkers tot en met schaal 11 ontvangen straks niet 100%, maar 50% variabele beloning. Het is ons niet gelukt dit voorstel van de werkgever van tafel te krijgen wat ertoe heeft geleid dat BPD een eindbod heeft neergelegd. De werkgever kwam wel met een compensatievoorstel ‘extra POIB van €500’ voor de betreffende doelgroep.

Tenslotte
Voor meer invloed en sterkere vakbondsmacht aan tafel zijn meer leden nodig. Breng daarom deze nieuwsbrief onder de aandacht van je collega’s. Is je collega nog geen lid, dan is dit wellicht het moment om haar of hem lid te maken. Medewerkers kunnen kiezen voor één jaar proeflidmaatschap op kosten van de werkgever. Zie alle voordelen van het lidmaatschap op: https://www.cnvvakmensen.nl/lidworden/voordelen-lidmaatschap 

Wij hopen iedereen hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Neem bij vragen rondom je werk of je lidmaatschap gerust contact met mij op.

Mede namens Gertjan Plomp, kaderlid CNV,
Tamara Westerink,
bestuurder CNV Vakmensen
E t.westerink@cnvvakmensen.nl 
M 06 5120 2991