Verdere uitwerking afspraken cao ABN AMRO

Allereerst hebben we goed nieuws voor de uitzendkrachten die bij ABN AMRO werken. De eenmalige uitkering van 400 euro netto (als thuiswerk- en internetvergoeding) in 2021 krijgen zij ook. Daarover verderop in dit bericht meer. Ook kunnen we meer vertellen over de RVU-regeling.

Informatie voor iedereen over de uitkering van 400 euro in 2021

De enige voorwaarde om in aanmerking te komen voor de afgesproken netto-uitkering deze maand is dat je deze maand (december 2021) in dienst bent. Ook als je maar 1 dag in dienst bent, krijg je de uitkering. Ben je op 30 november uit dienst gegaan, dan krijg je de uitkering niet.
De hoogte van de uitkering is niet afhankelijk van de hoogte van je loon of van het aantal uren van je dienstverband. De uitkering kan alleen lager uitvallen dan 400 euro als je niet het hele jaar voor de bank gewerkt hebt. Stel dat je in juli in dienst bent gekomen, dan krijg je 6/12e van het overeengekomen bedrag. Ben je op 2 maart in dienst gekomen, dan is het 10/12e, ben op 31 maart in dienst gekomen dan is het ook 10/12e.
De uitkering ontvang je tegelijk met je salaris over de maand december.

Ook uitzendkrachten krijgen de uitkering

Voor hen gelden dezelfde voorwaarden als bij het personeel in dienst van de bank. Je moet in december in dienst zijn en de uitkering wordt pro rata berekend naar het aantal maanden dat je als uitzendkracht voor de bank hebt gewerkt.
De uitzendbureaus zijn geïnformeerd.
Het is mogelijk dat de uitzendbureaus de betaling niet zo snel geregeld krijgen als de bank. Geprobeerd wordt om ook uitzendkrachten de uitkering in december te laten ontvangen, maar het is mogelijk dat het niet lukt; dan krijg je het in januari 2022 betaald.

RVU

Een ander onderwerp dat nog verder uitgewerkt moest worden. Er wordt gewerkt aan twee tegels in het HR-systeem, waarmee je aan kunt geven dat je gebruik wilt maken van RVU. Dat is niet van de ene op de andere dag geregeld. Verwacht wordt dat dit in de tweede helft van februari klaar zal zijn.
De voorwaarden om gebruik te kunnen maken van RVU zijn:

  • Je moet tussen 1 januari 2022 en 31 december 2025 maximaal 3 jaar voor je AOW-leeftijd zitten (globaal is dit als je uiterlijk in 1961 geboren bent; de AOW-leeftijd voor mensen uit 1961 moet nog worden vastgesteld (november 2022) en dan weten we dus pas zeker hoe het zit)
  • Je dient je aanvraag tussen 3 en 6 maanden van tevoren in.
De uitkering bedraagt op dit moment € 1847,00 bruto. De uitkering is gebaseerd op RVU vanuit een fulltime dienstverband en wordt geïndexeerd. Werk je nu parttime, dan is je uitkering lager. De eerst mogelijke datum waarop je deel kunt nemen aan RVU is 1 april 2022. Wil je dat en voldoe je aan de voorwaarden, geef dit dan zo snel mogelijk (voor 1-1-2022 dus) door aan je leidinggevende. Dat kan voor degenen die in april of mei gebruik willen maken door middel van een ticket.
Op de HR-site staat (of komt) ook de benodigde informatie en een Q & A.

Als je tijdens je loopbaan gebruik wilt maken van het generatieverlof dan kun je een jaar na afloop van het generatieverlof gebruik gaan maken van de RVU. Er is een overgangsregeling voor mensen die nu gebruik maken van generatieverlof en gebruik willen maken van RVU. Die wisten immers niet dat de RVU afgesproken zou worden. Voor hen geldt dat er 3 maanden moeten zitten tussen de laatste dag van het generatieverlof en RVU.

Vervoer

De bank heeft mijn verzoek om het maximaal aantal kilometers woon-werkverkeer op te hogen tot 49 km (afstand Foppingadreef-Gustav Mahlerlaan is 8,3 km) afgewezen. Volgens de bank biedt het nieuwe systeem van reizen voldoende ruimte om diverse mogelijkheden met elkaar te combineren (OV/auto/fiets). Medewerkers die een kilometervergoeding krijgen, kunnen een mobility-card aanvragen.
Als je op een dag reist (met de OV-kaart of de mobilitycard), dan krijg je op die dag geen thuiswerkvergoeding.
Wil je de thuiswerkvergoeding ontvangen, dan moet je dat declareren.
De internetvergoeding van € 25,00 per maand wordt wel automatisch betaald.

Nog niet alles klaar

Er moet nog veel verder worden uitgewerkt. Alles is vast nog niet klaar op 1 januari maar met de informatie in dit bericht ben je weer een beetje meer  geïnformeerd.

Lid worden is het eerste jaar nog steeds gratis

Jij bent lid van CNV Vakmensen, maar je collega misschien nog niet. In de cao hebben we afgesproken dat de bank de kosten van het eerste jaar vakbondslidmaatschap op zich neemt. Dat betekent dat je collega gratis kan kennismaken met de bond en ook direct kan profiteren van de voordelen.
Dat betekent meepraten over de cao bijvoorbeeld (en omdat de huidige cao afloopt op 1 juli 2022 is dat best handig!), dat betekent gebruik maken van alle voordelen van het lidmaatschap van de bond (hulp bij belastingaangifte, individuele hulp bij zaken die je werk maar ook veel privé-zaken aangaan, enzovoort). Met meer leden kunnen wij jóuw stem nog beter laten horen.
Kijk op de cao-pagina van ABN op onze site www.cnvvakmensen.nl/diensten/banken/cao-abn-amro/ 

Meld je aan voor het panel van het pensioenfonds

Jouw mening telt! ABN AMRO Pensioenfonds vindt het belangrijk om begrijpelijk met jou te communiceren en de dienstverlening af te stemmen op jouw behoefte. Daarom is het pensioenfonds bezig om een nieuw klantenpanel op te richten. Als panellid doe je een paar keer per jaar mee aan korte onderzoeken. Bijvoorbeeld over de communicatie over de pensioenregeling of de begrijpelijkheid van brieven. Wil je hier meer over weten of wil je je aanmelden? Ga dan naar de website van het pensioenfonds. www.abnamropensioenfonds.nl/service-en-contact/klantenpanel.htm
 

De komende weken zijn we minder goed bereikbaar in verband met de feestdagen. Ook wij moeten weer nieuwe energie opdoen. Vanaf begin januari sta ik weer voor je klaar. Reageren kan natuurlijk  altijd op de cao pagina van ABN 
Het kan alleen wat langer duren dan te doen gebruikelijk voordat je antwoord krijgt.

Voor nu fijne feestdagen en alle goeds voor 2022!

Aletta Bulsink,
onderhandelaar CNV Vakmensen
E   a.bulsink@cnvvakmensen.nl
M  06 20 47 18 88

Heb je een vraag of opmerking voor de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error