CNV-leden over cao ABN AMRO: JA, maar....

Tot vrijdag 10 december kon er worden gestemd over cao en sociaal plan van ABN AMRO. Een grote meerderheid van de respondenten heeft zich uitgesproken vóór de voorgestelde verlenging van het sociaal plan met 3 jaar. Over de arbeidsvoorwaardencao zijn de meningen verdeeld. Weliswaar vormen ook hier de voorstemmers de overhand, maar dat gaat in veel gevallen gepaard met een stemverklaring. Negatieve gevoelens zijn er vooral over het achterwege blijven van een structurele loonsverhoging.

Bank geïnformeerd over uitslag

We hebben de bank laten weten dat onze leden zich kunnen vinden in de voorgestelde verlenging van het sociaal plan (incl. het feit dat hoofdstuk 7 niet van toepassing is voor de verplaatsingen naar Gustav Mahler als gevolg van verbouwing Foppingadreef).
Ook hebben we meegedeeld dat een meerderheid van onze leden heeft ingestemd met het resultaat voor de arbeidsvoorwaardencao. We hebben daarbij wel laten weten dat velen van jullie opmerkingen hebben over het resultaat en dat de teleurstelling vooral (maar niet alleen) zit in het feit dat de bank op dit moment niet bereid is een structurele loonsverhoging te betalen.
Voor de andere bonden geldt in grote lijnen hetzelfde, zodat er zowel een cao als een sociaal plan komt dat door alle bonden (incl. ONM) ondertekend kan gaan worden.

Verdere uitwerking afspraken

Morgen praten we met de bank over de verdere invulling van een aantal afspraken. We hebben alvast aangekaart dat we graag willen dat de aanvraagmogelijkheden voor RVU zo snel mogelijk worden opengesteld, zodat iedereen die de aanvraag daarvoor op 1 januari 2022 wil doen, dat ook kan. Ook hebben we aandacht gevraagd voor de toename in woonwerkverkeer (in normale omstandigheden) als er verder gereisd moet worden omdat de Foppingadreef verbouwd wordt.
We zullen jullie uiteraard blijven informeren.

Vragen of opmerkingen?

Op de cao-pagina kan alles nog worden terug gelezen en kun je ook vragen of opmerkingen kwijt. 

Mede namens jullie collega's die samen met mij de onderhandelingsdelegatie van CNV Vakmensen vormden, wil ik jullie hartelijk danken voor jullie vriendelijke woorden en jullie support. De onderhandelingen waren moeizaam en taai, maar we hebben ons steeds door jullie gesteund gevoeld. 

Binnenkort spreken we elkaar vast weer, bijvoorbeeld over de cao ná 1 juli 2022.
Voor nu wensen we jullie goede feestdagen en een gezond en gelukkig nieuwjaar.

Onderhandelingsdelegatie CNV Vakmensen
Erik van der Hoven, Elvira van Koert, Ad de Jong, Carel Deden, Kirsten Westerhoven en Aletta Bulsink
a.bulsink@cnvvakmensen.nl
06 20 47 18 88

Heb je een vraag of opmerking voor de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error