Akkoord over extra verlof medewerkers ABN AMRO CC

De bank en de bonden CNV Vakmensen, De Unie en Our Next Move hebben op 12 februari 2024 afspraken gemaakt over het vanaf 1 mei 2022 compenseren van extra werktijd, die binnen Customer Care & Operations is gemoeid met het opstarten van de systemen en het afronden van telefoongesprekken en chats met klanten in de wachtrij nadat het werkrooster is geëindigd. De leden van CNV Vakmensen en de andere bij de cao betrokken bonden hebben hier onlangs mee ingestemd. Deze afspraken maken onderdeel uit van de ABN AMRO arbeidsvoorwaarden cao met looptijd 1 juli 2022 tot 1 juli 2024.

Tijd-voor-tijdregeling

Je werktijd begint bij de aanvang van je dienst; je bent niet verplicht om eerder te starten met je werk. In de praktijk gebeurt het wel dat mensen eerder starten om bijvoorbeeld de systemen op te starten, ook al hoeft dat niet. Dat is officieel geen werktijd. Daarnaast kan er bij het einde van je werktijd nog een wachtrij bestaan, waardoor je dan niet op de eigenlijke eindtijd kunt stoppen. De bank en de bonden hebben afgesproken dan je extra verlofuren krijgt om deze gewerkte tijd buiten je werkrooster te compenseren.

Eenmalig compensatie van 1 mei 2022 tot 1 januari 2024

De bonden en de bank hebben teruggekeken tot 1 mei 2022, de datum waarop de huidige openingstijden van Customer Care zijn ingegaan. Eventuele extra werktijd voor 1 mei 2022 wordt niet gecompenseerd. Voor de periode van 1 mei 2022 tot 1 januari 2024 krijg je met terugwerkende kracht eenmalig 32 uur extra verlofuren (naar rato van je arbeidsduur (uitgaande van 36 uur per week) en lengte dienstverband).

Compensatie vanaf 1 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 krijg je 20 uur extra verlofuren per jaar (naar rato van je arbeidsduur (uitgaande van 36 uur per week) en lengte dienstverband). Je kunt dit verlofsaldo niet laten uitbetalen. Dit verlofsaldo komt te vervallen bij uitdiensttreding of een overstap naar een functie buiten Customer Care & Operations.

Voor wie?

De gemaakte afspraken gelden voor iedereen die vanaf 1 mei 2022 in roosters werkzaam was op het gebied van telefonie, chat en webcare binnen Customer Care & Operations. Dus ook voor uitzendkrachten. Medewerkers en uitzendkrachten die vanaf 12 februari 2024 niet meer bij de bank werkzaam zijn, kunnen het extra verlofsaldo niet opnemen en krijgen dat daarom uitbetaald.

Wil jij ook meedoen met de vakbond die werkt maakt van jouw arbeidsvoorwaarden?

Meld je aan als lid bij CNV Vakmensen. Met de bank hebben we afgesproken dat et eerste jaar contributie door de bank betaald wordt. Als je nú lid wordt, kun je direct meepraten over je cao, over je pensioenregeling en over alle andere zaken die met je werk te maken hebben. Ook kun je gebruik maken van alle voordelen van het vakbondslidmaatschap (leuke cursussen, invullen belastingformulier, rechtsbijstand in de privésfeer. etc.).
Meld je aan via de speciale pagina op onze website; klik hier, of ga naar www.cnvvakmensen.nl/sluit-je-aan/word-lid-via-de-kortingsactie-van-je-werkgever. 

Heb je vragen over deze nieuwsbrief?

Stuur mij een mail via a.bulsink@cnvvakmensen.nl
Je kunt me natuurlijk ook mailen met andere vragen over de cao of over je werk.

Aletta Bulsink
onderhandelaar CNV Vakmensen
M: 06 2047 1888
E: a.bulsink@cnvvakmensen.nl