Afbeelding Bouw & Infra
Alles over de cao Bouw & Infra
Samen bouwen aan de maat voor morgen
Bouwnijverheid

Cao Waterbouw

Looptijd: van 1 april 2019 tot en met 31 maart 2020

In de bedrijfstak waterbouw zitten bedrijven die baggermaterieel exploiteren of baggerwerkzaamheden aannemen en uitvoeren. Daarbij hoort ook het transport, stort en bijvoorbeeld het opspuiten van terreinen. Als je in het buitenland aan internationale waterbouw-projecten werkt, val je meestal niet onder de cao Waterbouw. Daar zijn vaak aparte afspraken over gemaakt.

Downloaden

Je Achterban: online community voor al jouw vragen

Heb je een vraag over jouw werk als uitzendkracht, de cao of heb je andere vragen rondom werk en inkomen? Sinds kort hebben wij voor alle werknemers in jouw cao Je Achterban. Onze online community waar je 24 uur per dag terecht kunt met je vragen. Je kunt ook input geven over wat jij in je cao wilt hebben of een discussie beginnen!

Ga naar Je Achterban >