Woondiensten: overzicht cao en versterking cao+-commissie gezocht

Na een ledenraadpleging in april kwam de cao Woondiensten tot stand. In de tweejarige cao zijn belangrijke afspraken gemaakt. Onderstaand tref je een overzicht, terugblik en een vooruitblik aan. En verder: vakbondswerk doe je niet alleen. We zijn op zoek naar enthousiaste kaderleden die het leuk vinden om mee te denken en mee te praten.

Terugblik en vooruitblik cao Woondiensten

In april 2022 kwam na 7 onderhandelingsrondes de nieuwe cao Woondiensten tot stand. De tweejarige cao heeft een looptijd van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023. We berichtten jullie daar eerder over. In de cao zijn belangrijke afspraken gemaakt over onder meer:

Structurele loonsverhogingen
- per 1 januari 2022 een structurele loonsverhoging van 3% en
- per 1 januari 2023 een structurele loonsverhoging van 2,4%.
Verlenging generatiepact
Het Generatiepact wordt verlengd voor de duur van 3 jaar en 3 maanden (van 1 januari 2022 tot 1 april 2025). Corporaties kunnen in overleg met hun ondernemingsraad een lagere instapleeftijd dan 63 jaar mogelijk maken en ook een andere variant kiezen, dan 80% werken, 90% loon en 100% pensioen (waarbij de 100% pensioenopbouw altijd geldt).
Aanvullend geboorteverlof
Vanaf 1 juli 2022 wordt tijdens het aanvullend geboorteverlof de UWV-uitkering ter hoogte van 70% van het maximale dagloon door de werkgever aangevuld tot 85% van het loon.
Verruiming verlofsparen
Werknemers krijgen de ruimte om vanaf 1 januari 2923 meer en langer verlof te gaan sparen. Dit biedt medewerkers bijvoorbeeld de mogelijkheid om meer verlofuren te sparen voor bepaalde bestedingsdoelen.
Integrale campagne "Leren en ontwikkelen"
Via het scholingsfonds FLOW voeren cao-partijen een integrale campagne met als doel de branche Woondiensten nog meer met leren en ontwikkelen aan de slag te laten gaan. De campagne richt zowel op de werkgever, leidinggevende als de werknemer.
Tijd- en plaatsonafhankelijk werken
Cao-partijen ontwikkelen een leidraad  voor tijd- en plaatsonafhankelijk werken. Op basis van de leidraad stelt de werkgever in overleg met de ondernemingsraad een beleid voor tijd- en plaatsonafhankelijk werken vast.

Stand van zaken uitwerking gemaakte afspraken

Op onze cao-pagina Woondiensten vind je onder downloads:
  • de volledige cao-afspraken Woondiensten 2022-2023;
  • toelichting op de afspraken cao Woondiensten 2022-2023;
  • de salarisschalen 2022-2023.
De tekst van de cao Woondiensten 2022-2023 is bijna rond. Het aangepaste Reglement generatiepact ligt ter beoordeling bij de belastingdienst. 
Met de integrale campagne "Leren en Ontwikkelen" gaan we aan de slag. Aan de regeling verruiming verlofsparen en de leidraad tijd- en plaatsonafhankelijk werken wordt achter de schermen hard gewerkt.

Versterking cao+-commissie gezocht

Vakbondswerk doe je samen. Een belangrijke schakel in het vakbondswerk is de cao+-commissie. De cao+-commissie is een actieve groep leden (ook wel kaderleden genoemd), die met mij meedenken en sparren. Voor mij het directe contact in de woningcorporaties. Na raadpleging van de leden en rekening houdend met het arbeidsvoorwaardenbeleid van de bond wordt in de cao+-commissie de inzet aan de onderhandelingstafel bepaald.
Belangrijk is ook dat de kaderleden de informatie delen met de collega’s. Een kaderlid is ook aanspreekpunt voor de collega’s.

Het werk in de cao-commissie is niet alleen belangrijk, het is ook nog leuk!. Met collega's denk je mee over de ontwikkelingen in de sector en beslist je mee over de arbeidsvoorwaarden. Het is ook goed voor de eigen ontwikkeling. Als kaderlid kun je aan diverse kadertrainingen deelnemen.

De cao+-commissie bestaat uit zo’n 15 kaderleden die 4 tot 5 keer per jaar in de omgeving van Utrecht bij elkaar komen. Deze kaderleden zijn allemaal werkzaam in de sector Woondiensten, en uiteenlopende functies zijn in de commissie vertegenwoordigd: vakmannen, wijkbeheerders, managers vastgoed, managementassistenten, teamleiders, klantencontactcentrum. De voorzitter van de cao+-commissie Woondiensten is Grietje Huizing, zij is werkzaam bij Woningcorporatie Lefier.

De cao+-commissie bespreekt onderwerpen die de sector Woondiensten raken zoals:
  • arbeidsvoorwaarden;
  • pensioen;
  • scholing en ontwikkeling (FLOW is regelmatig aanwezig);
  • werkdruk;
  • tijd- en plaatsonafhankelijk werken;
  • functiewaardering;
  • ook zaken die jouw vakbond, CNV Vakmensen, aangaan.
Omdat je lid bent van CNV Vakmensen krijg je doorbetaald verlof voor het deelnemen aan een door ons georganiseerde vergadering, studiebijeenkomst of cursus. Voorwaarde daarvoor is dat je persoonlijk wordt uitgenodigd. Je krijgt dan als werknemer verlof voor de duur van de bijeenkomst, tenzij het bedrijfsbelang zich daartegen verzet.

Meld je aan voor de cao+-commissie 

Heb je interesse en wil je meer weten over de cao+-commissie Woondiensten, neem contact met mij, bestuurder Robbim Heins: r.heins@cnvvakmensen.nl 
Graag wens ik jullie een goede zomerperiode toe.

Robbim Heins, bestuurder/onderhandelaar CNV Vakmensen
M 06 5160 1987 / r.heins@cnvvakmensen.nl

Meepraten op de cao-pagina

Op de cao-pagina van Woondiensten blijf je op de hoogte van de onderhandelingen en het nieuws. Ook vind je informatie over de huidige afspraken van de cao.

Heb je een vraag of opmerking voor de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error