Werkgevers: geen aanvulling op cao Woondiensten

Vakbonden deden een dringende oproep aan Aedes om vanwege de uitzonderlijke situatie in overleg te gaan. Doel van het overleg is om een aanvulling op de cao af te spreken. Aedes is daartoe niet bereid. Er komt geen aanvulling op de cao.

Brief aan werkgeversdelegatie

De inflatie in Nederland is op het hoogste punt sinds de jaren ’70 van de vorige eeuw. Bovendien is Nederland beland in een energiecrisis. Hierdoor blijven de salarissen van corporatiemedewerkers ver achter bij de stijgende prijzen en loopt de koopkracht flink terug. We zijn hierdoor geconfronteerd met een uitzonderlijke situatie. Een situatie waarvan we eerder dit jaar niet wisten dat die zou ontstaan. Een situatie die voor vakbonden de directe aanleiding was voor het schrijven van een brief aan de werkgeversdelegatie bij de cao-onderhandelingen. Zéker omdat we op dit moment een cao voor twee jaar hebben! In onze nieuwsbrief van 20 oktober 2022 berichtten wij jullie daarover.

Je vindt de volledige brief van de vakbonden hier en in de bijlage. Deze brief werd niet alleen verstuurd aan de eerste onderhandelaar aan werkgeverszijde, maar ook aan de voorzitter en de directeur van Aedes.

Reactie Aedes

Vorige week ontvingen wij een reactie op onze oproep tot overleg. Die reactie is duidelijk: hoewel werkgevers de signalen die wij geven herkennen, komt er geen aanvulling op de cao. De cao-delegatie van werkgeverszijde heeft van het Aedes-bestuur geen mandaat gekregen om met de vakbonden afspraken te maken over aanvullingen op de lopende cao. Je kunt de reactie van werkgevers in de bijlage lezen.

“Aedes, de club die zich altijd profileert als dé brancheorganisatie van woningcorporaties, verzuimt hiermee de regie te nemen op het collectief aanvullen van arbeidsvoorwaarden” stelt Janneke Waage, cao-onderhandelaar van de FNV. “Onder het mom van ‘goed werkgeverschap’ en ‘solidariteit, ook op arbeidsvoorwaarden’ wordt de bal doodleuk teruggelegd bij de individuele corporatie. En dat is zeer onwenselijk. Door een aanvulling op de huidige cao af te spreken hadden we álle medewerkers op gelijke wijze tegemoet kunnen komen in deze moeilijke tijd.”

In de brief geven werkgevers aan dat de overheid in deze aan zet is. “Aedes geeft blijk van een kruideniersmentaliteit als je kijkt naar de enorme opgave die er vanuit de Nationale Woon- en Bouwagenda en de bijbehorende Prestatieafspraken bij de sector ligt” reageert Robbim Heins die namens CNV Vakmensen aan de cao-tafel zit. “Als je weet wat er de komende tijd bij de mensen op het bordje ligt, moet  je zelf als brancheorganisatie je verantwoordelijkheid nemen en in mensen investeren!”

Denk mee

Voor vakbonden is het nu belangrijk om op korte termijn zicht te krijgen op wat er momenteel binnen de individuele corporaties aan extra’s geboden wordt. We willen je dan ook vragen ons hierover te informeren door dit vragenlijstje in te vullen. Dat kost je slechts 2 minuten!

Alvast hartelijk dank voor jullie medewerking!

CNV Geldzorg

CNV Vakmensen wil graag in overleg met Aedes afspraken maken over financiële aanvullingen op de cao. Maar CNV doet meer. Voor meer inzicht in het eigen huishoudboekje kunnen medewerkers in de sector Woondiensten gebruik maken van de diensten van CNV Geldzorg (onderdeel van CNV Vakmensen). Ga aan de slag en vind het antwoord op de vraag ‘hoe financieel fit ben jij?’.
Meer weten? Ga naar de website: https://www.cnvgeldzorg.nl/financieel-fit/

Meepraten en reageren

Op de cao-pagina kun je meepraten, reageren (ook op anderen) en je vraag stellen:
Cao Woondiensten | CNV Vakmensen

Namens CNV Vakmensen,

Robbim Heins
Bestuurder CNV Vakmensen
E r.heins@cnvvakmensen.nl
M 06 5160 1987

Downloads

Heb jij een vraag of opmerking voor de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error