Partijen ondertekenen afspraken cao Woondiensten

De vakbonden en branche-organisatie Aedes ondertekenden dinsdag 26 april 2022 de afspraken cao Woondiensten 2022-2023. De salaristabellen komen binnen 2 weken beschikbaar. De toelichting op de afspraken volgt binnenkort.

Ondertekening afspraken cao Woondiensten 2022-2023

In de nieuwsbrief van 13 april berichtten wij dat de vakbondsleden zich in meerderheid uitspraken voor de totstandkoming van de Cao Woondiensten. Ook het bestuur van Aedes was formeel akkoord gegaan. De nieuwe cao Woondiensten was vanaf dat moment een feit. Op dinsdag 26 april 2022 ondertekenden de vakbonden CNV Vakmensen, FNV Bouwen & Wonen, De Unie en branche-organisatie Aedes de afspraken cao Woondiensten 2022-2023. In de bijlage tref je de afspraken aan.

Uitwerking cao-afspraken volgt binnenkort

Met de ondertekening van de afspraken cao Woondiensten is het werk nog niet gedaan. Cao-partijen gaan nu snel aan de slag met de salaristabellen. Cao-partijen willen de salaristabellen binnen 2 weken publiceren. De toelichting op de cao-afspraken volgt snel.

Redactie cao-teksten

Cao-partijen zullen verder in de redactiecommissie aan de slag gaan met de nieuwe cao-teksten. De teksten van de nieuwe cao worden voor de zomer op onze website gepubliceerd.
Ook aanvullende documenten zijn voor de zomer beschikbaar:
  • nieuwe versie van het Reglement Generatiepact Woondiensten;
  • het daarbij behorende document model aanvulling arbeidsovereenkomst;
  • leidraad tijd-en plaatsonafhankelijk werken.

Later in het jaar volgt de Regeling verruiming van het verlofsparen. De regeling verruiming van het verlofsparen gaat in per 1 januari 2023. Tijdens de looptijd van de cao voeren cao-partijen via scholingsfonds FLOW de integrale campagne "Leren en ontwikkelen" medewerker, leidinggevende, werkgever en corporatie uit.

Generatiepact (reminder)

Vanwege het tijdspad nog even een reminder. Met de totstandkoming van de nieuwe cao is ook het generatiepact definitief verlengd.

  • Medewerkers van wie de aanvraag tot deelname aan het generatiepact was “geparkeerd”,hoeven niet opnieuw de aanvraagtermijn van 4 maanden te doorlopen. Deze aanvraagtermijn wordt verminderd met het deel van de aanvraagtermijn dat al in 2021 is verstreken. Wel moet er rekening gehouden worden met enige voorbereidingstijd. De aanvraagtermijn die overblijft is (maximaal) 2 maanden gerekend vanaf 13 april 2022. Dit geeft de werkgever de tijd om alles goed voor te bereiden en te zorgen voor vervanging.
  • Voor de groep medewerkers die nog geen aanvraag tot deelname had ingediend, op dit moment (13 april 2022) 63 jaar of ouder is en graag wil deel te nemen aan het pact geldt het volgende. Deze medewerkers kunnen vanaf nu een aanvraag indienen. Voor hen geldt een verkorte aanvraagtermijn van 2 maanden die ingaat vanaf het moment van (opnieuw) indienen van hun aanvraag mits zij hun aanvraag voor 13 mei 2022 indienen.
  • Voor alle overige situaties blijft de aanvraagtermijn 4 maanden.

Wil je reageren of heb je vragen?

Wil je hier vast op reageren of heb je een vraag? Ga dan naar de cao-pagina. Je kunt op de cao-pagina het hele cao-traject nalezen en tijdens alle fases reageren of je vraag stellen. Ook jouw collega die geen lid is kan reageren. Krijg je dit per post? Ga dan naar www.cnvvakmensen.nl/caos en typ "Woondiensten" in de zoekbalk.

Mede namens Nicole Geerts, lid onderhandelingsdelegatie,
en Ronald Everard, plaatsvervangend lid onderhandelingsdelegatie,

Robbim Heins, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 5160 1987 / r.heins@cnvvakmensen.nl

Downloads