Cao Woondiensten: Aedes is aan zet

Vakorganisaties zijn benieuwd naar de reactie van Aedes op "Het Geluid van de Werkvloer". CNV-kaderleden vinden dat de waardering van Aedes voor de inzet en betrokkenheid van de medewerkers in corona-tijd omgezet moet worden in klinkende munt. Hoe staat het met de voortgang in het moderniseringstraject Handboek functie-indeling Woondiensten?

Aedes is aan zet 

Op 16 maart 2022 vindt de zevende onderhandelingsronde voor de cao Woondiensten plaats. In de vorige onderhandelingsronde overhandigden vakbonden aan Aedes het boekwerkje "Het Geluid van de Werkvloer." Een krachtig signaal van medewerkers vanuit alle geledingen binnen de sector Woondiensten. Het matige loonbod, de ingangsdatum van de loonsverhoging en het aanpassingsbedrag zit de medewerkers als een graat in de keel. Daarnaast maken de medewerkers zich zorgen over de toenemende werkdruk. Medewerkers worden direct geconfronteerd met de verharding in de samenleving, maar krijgen ook steeds complexere vraagstukken als energie-transitie, inhaalslag woningbouw, huisvesting senioren op hun bord.
Vacatures blijven vanwege de krapte op de arbeidsmarkt steeds langer open staan. De aantrekkingskracht van de sector op jongeren is nog steeds beperkt.
Een inhoudelijke reactie van Aedes bleef in de vorige onderhandelingsronde achterwege. Vakbonden zijn benieuwd naar de reactie van Aedes. Met name naar de bereidheid van Aedes om met een passend loonbod over de brug te komen.
Wil je "Het Geluid van de Werkvloer" nog eens nalezen, je vindt het op onze cao-pagina. Bespreek het document met je collega, jouw ondernemingsraad of je eigen directeur-bestuurder. Ook wij blijven uiteraard benieuwd naar jouw reactie. Deel jouw reactie over de cao-onderhandelingen op onze cao-pagina of via de mail: r.heins@cnvvakmensen.nl 

De voorbereidingen voor de 7e onderhandelingsronde zijn in volle gang

Met betrokken leden (in vakbondstermen: kaderleden) bespraken we de CNV-inzet voor de volgende ronde. De kaderleden herkenden zich ten volle in "Het Geluid van de Werkvloer": de waardering van Aedes dient omgezet te worden in klinkende munt. Of zoals een kaderlid het verwoordde: "met een compliment kan ik geen aardappel schillen." Gelet op de onzekere toekomst gaat de voorkeur van de kaderleden uit naar een éénjarige cao. Ook zij horen en zien hoe moeilijk het is om vacatures ingevuld te krijgen. In de cao moeten er duidelijke kaders komen voor het tijd- en plaats-onafhankelijk werken. Kaders die de ondernemingsraad en de medewerker in het gesprek met de werkgever houvast bieden.
De kaderleden onderstreepten het belang van het verlengen van de generatiepactregeling, een verruiming van de regeling vinden zij op hun plaats.

Vind jij het ook belangrijk om mee te denken over jouw cao? Vier keer per jaar komt de cao-commissie Woondiensten in het midden van het land bij elkaar. Om na te denken over de CNV-inzet voor de cao, maar ook andere onderwerpen als jouw pensioen of de ontwikkelingen in de sector komen aan bod. Ben je geïnteresseerd en wil je meer weten over het lidmaatschap van de cao-commissie, laat het mij weten: r.heins@cnvvakmensen.nl  
We zijn benieuwd naar jouw ideeën: de CNV-inzet voor de cao bepalen we samen!

13 vragen en antwoorden over modernisering Handboek functie-indeling Woondiensten

Waar staan we nu in het moderniseringstraject van het Handboek functie-indeling Woondiensten? In de bijlage lees je daar meer over. Cao-partijen geven antwoord op veelgestelde vragen over het moderniseringstraject. Mochten jullie daar nog vragen over hebben, aarzel niet en stel je vragen op de cao-pagina.

Blijf reageren!

De volgende onderhandelingsronde staat gepland op 16 maart a.s. Cao-partijen zijn er nog lang niet. Blijf reageren op de cao-pagina van onze nieuwe website. Deel er jouw vragen en opmerkingen over de onderhandelingen.

Mede namens Nicole Geerts, lid onderhandelingsdelegatie, en
Ronald Everard, plaatsvervangend lid onderhandelingsdelegatie,

Robbim Heins, bestuurder CNV Vakmensen,
M 06 5160 1987 / r.heins@cnvvakmensen.nl

Downloads