Cao-overleg Woondiensten op 12 juni van start

De afgelopen maanden stonden in het teken van de voorbereidingen op het cao-overleg. Leden en niet-leden spraken zich uit voor een forse loonsverhoging, herstel koopkracht staat bovenaan de verlanglijst. Ook het schreeuwend tekort aan personeel, het binden van jongeren en een jaarlijkse vrije dag op mei werd veelvuldig genoemd. De ondersteuning vanuit de achterban is broodnodig.

Cao-overleg Woondiensten op 12 juni 2023 van start

Op 31 december 2023 loopt de huidige cao af. Nog vóór de zomervakantie gaan de onderhandelingen voor de cao van 2024 van start. Op maandag 12 juni 2023 zullen cao-partijen hun voorstellenbrieven aan elkaar overhandigen. In de voorstellenbrieven maken cao-partijen hun insteek voor de komende onderhandelingen kenbaar. De CNV-voorstellen komen niet zomaar uit de lucht vallen. In de afgelopen periode heeft CNV Vakmensen haar achterban intensief geraadpleegd. In digitale achterbanraadplegingen ging CNV Vakmensen het gesprek met leden en niet-leden aan. Daarnaast kon de achterban haar mening in een digitale enquête uiten. De digitale enquête is door velen ingevuld. Met betrokken kaderleden zijn de uitkomsten uit de digitale achterbanraadplegingen en de enquête besproken. Op basis daarvan komt er een concept voorstellenbrief tot stand. Rekening houdend met de wensen van de achterban en het arbeidsvoorwaardenbeleid van CNV Vakmensen geeft uiteindelijk de cao+-commissie Woondiensten een klap op de voorstellenbrief. 
Uiteraard houden we jullie via nieuwsbrieven van de ontwikkelingen aan de cao-tafel op de hoogte. Volgende week na de eerste onderhandelingsronde ontvangen jullie alle uitgewisselde voorstellenbrieven.

Herstel koopkracht staat bovenaan de wensenlijst

Uit de achterbanraadplegingen kwam onder meer het volgende naar voren:

  • Met een loonsverhoging van 3% in 2022 en 2,4% in 2023 hebben werknemers in de sector Woondiensten de afgelopen 2 jaar fors aan koopkracht ingeboet. De werknemers in de sector Woondiensten werden geconfronteerd met een gierende inflatie. De stijgende prijzen in de supermarkt of aan de benzinepomp is velen niet in de kouwe kleren gaan zitten. De roep om een forse loonsverhoging vanuit de achterban is luid en duidelijk. Daarnaast geeft de achterban veelvuldig aan, dat het aanpassingsbedrag afgeschaft moet worden. De beloning van de werknemer is ten opzichte van andere sectoren achterop geraakt. 
  • Naast het verlies aan koopkracht maken werknemers zich zorgen over de krapte op de arbeidsmarkt. Veel vacatures blijven open staan. Over de gehele breedte van de sector doet dit probleem zich voor. Specifiek worden ICT/Financiën/Onderhoud/Vastgoed en Leefbaarheid genoemd als afdelingen waarvoor het moeilijk is om bekwaam personeel te vinden.
  • De sector is aan verjonging toe. De achterban wil door het aanbieden van stageplekken en intensieve begeleiding de sector voor jongeren aantrekkelijker maken. De sector staat voor grote uitdagingen. Om die uitdagingen (digitalisering, energie-transitie en de komende uitstroom van ouderen) het hoofd te bieden, zal de sector een slag moeten maken in het binden van jongeren.
  • Een opvallende uitkomst uit de achterbanraadplegingen was de veel geuite wens om een jaarlijkse vrije dag op 5 mei. Een wens, die CNV Vakmensen van harte ondersteunt. In een tijd van polarisatie, politieke versplintering, toenemend wantrouwen naar de politiek zijn symbolen van verbinding belangrijk.

Meepraten en reageren

Het beloven spannende onderhandelingen te worden. Het gaat ergens over. Als CNV Vakmensen kunnen we de ondersteuning vanuit de achterban goed gebruiken. Laat je horen, maak je mening kenbaar op de cao-pagina. Het gaat immers om jouw cao. Op de cao-pagina kun je meepraten, reageren (ook op anderen) en je vraag stellen: Cao Woondiensten | CNV Vakmensen Krijg je deze nieuwsbrief per post, dan vind je op deze pagina ook de deelnamelink van de digitale bijeenkomsten.

Lid worden

Maak jouw ongeorganiseerde collega nu lid van CNV Vakmensen. Je collega betaalt dan €20,23 voor de eerste 6 maanden van het lidmaatschap. Meer informatie kun je vinden op cnv-ledenwerven.nl

Tot slot: Toolbox hybride werken

Aan het eind van deze nieuwsbrief willen we graag verwijzen naar een toolbox die werkgevers en werknemers helpt om effectiever, gezonder en fijner hybride te werken. De Toolbox is ontwikkeld door TNO in samenwerking met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Via de volgende link vind je meer informatie over de toolbox:
https://www.arboportaal.nl/actueel/nieuws/2023/01/24/beter-hybride-werken-met-de-toolbox-van-tno.

Namens CNV Vakmensen,

Ronald Everard, kaderlid en lid onderhandelingsdelegatie
Stan Westerink, kaderlid en plaatsvervangend lid onderhandelingsdelegatie
Robbim Heins, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 5160 1987 / r.heins@cnvvakmensen.nl

Heb je een vraag of opmerking voor de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error