Cao-overleg Woondiensten: herstel koopkracht ver weg

Op maandag 12 juni startte het cao-overleg Woondiensten. CNV Vakmensen zet in op loon, krapte arbeidsmarkt, jongeren en 5 mei als vrije dag. Cao-partijen voerden een open gesprek. Cao-partijen hebben dezelfde kijk op de knelpunten in de sector, over de oplossingen echter lopen de standpunten mijlenver uiteen.

Na een intensieve voorbereiding overlegde CNV Vakmensen tijdens de eerste onderhandelingsronde aan brancheorganisatie Aedes haar voorstellenbrief. De voorstellenbrief van CNV Vakmensen staat in het teken van een inhaalslag. CNV Vakmensen gaat voor het herstel van koopkracht. De loonsverhogingen in de cao Woondiensten zijn in 2022 en in 2023 ver achtergebleven bij de inflatie. Om in voetbaltermen te spreken: "de cao Woondiensten was in het rechterrijtje beland". In vergelijking met andere sectoren is de loonsverhoging in 2022 en 2023 ver achtergebleven. Werknemers in de sector Woondiensten hebben fors aan koopkracht ingeboet.

Loonvraag concreet

De structurele loonvraag van CNV Vakmensen bestaat uit centen en procenten. Aan de onderkant van het loongebouw zijn de hardste klappen gevallen. CNV Vakmensen stelt een structurele loonsverhoging voor van 10,5% en daarbovenop een structureel vast bedrag van €100,- bruto per maand.  Voor een ervaren medewerker in eindschaal E komt de totaal voorgestelde structurele loonsverhoging neer op 13,5%.
Daarnaast bepleit CNV Vakmensen de afschaffing systematiek aanpassingsbedrag. 

Krapte op de arbeidsmarkt en het binden van jongeren

Woningcorporaties klagen steen en been over de krapte arbeidsmarkt. De sector Woondiensten heeft in toenemende mate te kampen met moeilijk vervulbare vacatures. CNV Vakmensen stelt voor om afspraken te maken, die de instroom en de herbezetting van jongeren bevorderen. CNV Vakmensen stelt een uitbreiding van het aantal stageplaatsen voor en een stagevergoeding voor MBO/HBO/WO-studenten.
Voor het begeleiden van jonge werknemers moeten begeleiders worden aangesteld.

5 mei als vaste vrije dag

Een belangrijke wens van de achterban is om 5 mei als vaste (doorbetaalde) vrije dag te bestempelen. Juist in een tijd van polarisatie, politieke versplintering, toenemend wantrouwen naar de politiek zijn symbolen van verbinding belangrijk. Naast bovenstaande onderwerpen doet CNV Vakmensen onder meer voorstellen over pensioen, generatiepact, thuiswerkvergoeding en afronding lopende projecten. 
De voorstellenbrieven van CNV Vakmensen, FNV en De Unie vind je in de bijlagen op de cao-pagina: Cao Woondiensten | CNV Vakmensen

Herstel koopkracht nog ver weg

Aedes lichtte haar insteek toe op basis van de volgende thema's:

  • goed werkgeverschap;
  • maatschappelijke opgaven;
  • krapte op de arbeidsmarkt;
  • passende loonsverhoging;
  • veilige en gezonde werkplek;
  • leren en ontwikkelen.

Cao-partijen hebben eenzelfde kijk op de knelpunten in de sector, over de oplossingen lopen de standpunten mijlenver uiteen. Ook de voorstellenbrief van Aedes vind je op de cao-pagina: Cao Woondiensten | CNV Vakmensen. De hamvraag was natuurlijk of Aedes haar kaarten op tafel zou leggen met een loonbod zou komen. Anders dan andere jaren legde Aedes in de eerste onderhandelingsronde een loonbod op tafel. Dit scheelt een hoop getouwtrek, vakbonden weten waar ze staan.
De inhoud van het loonbod viel zwaar tegen. Aedes biedt voor een éénjarige cao een structurele loonsverhoging van 5% (incl. eindejaarsuitkering). Aedes houdt vast aan de systematiek van het aanpassingsbedrag. Aedes wenst de systematiek niet te schrappen. (N.B. voor de eindschalen C en D eindigt dit jaar het in mindering van het aanpassingsbedrag, dat was al zo in de cao vastgelegd).

Aedes gaat voorbij aan het koopkrachtverlies in de afgelopen jaren. Als het gaat om belonen houdt Aedes vast aan het begrip marktconformiteit. Zij gaat daarbij voorbij aan een nieuwe werkelijkheid. De geboden loonsverhoging steekt schril af tegen de loonontwikkelingen in de zorg, bouw en bij de gemeenten. Met de verduurzaming, de energie-transitie en de bouwopgave ligt er een enorme uitdaging om de sector toekomstbestendig te maken. Investeren in de werknemers die het werk moeten gaan doen is een pure noodzaak. 
De onderhandelingsdag eindigde met een domper. Hopelijk komt Aedes in de zomerperiode tot bezinnen. Op 22 augustus aanstaande worden de onderhandelingen vervolgd.

Meepraten en reageren

Het beloven spannende onderhandelingen te worden. Het gaat ergens over. Als CNV Vakmensen kunnen we de ondersteuning vanuit de achterban goed gebruiken. Laat je horen, maak je mening kenbaar op de cao-pagina. Het gaat immers om jouw cao. Op de cao-pagina kun je meepraten, reageren (ook op anderen) en je vraag stellen: Cao Woondiensten | CNV Vakmensen Krijg je deze nieuwsbrief per post, dan vind je op deze pagina ook de deelnamelink van de digitale bijeenkomsten.

Lid worden

Maak jouw ongeorganiseerde collega nu lid van CNV Vakmensen. Je collega betaalt dan €20,23 voor de eerste 6 maanden van het lidmaatschap. Meer informatie kun je vinden op www.cnv-ledenwerven.nl  

Namens CNV Vakmensen,

Ronald Everard, kaderlid en lid onderhandelingsdelegatie
Stan Westerink, kaderlid en plaatsvervangend lid onderhandelingsdelegatie
Robbim Heins, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 5160 1987 / r.heins@cnvvakmensen.nl

Heb je vragen aan de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error