Al het nieuws

Stem mee over sociaalplan Meander en Woonlinie

De leden van CNV Vakmensen bij de woningcorporaties Meander en Woonlinie kunnen per mail aangeven of zij akkoord gaan met een concept-akkoord sociaalplan om de gevolgen van de fusie tussen beide woningcoöperaties af te dekken. Vanwege de corona-crisis worden er geen ledenbijeenkomsten georganiseerd.

In normale omstandigheden zouden we  - samen met jullie ondernemingsraden - een werknemersbijeenkomst beleggen om het concept sociaalplan - zie hierbij gevoegd- aan iedereen voor te leggen. Helaas leven we momenteel niet in normale tijden.

De wereld staat echter niet stil en ook de fusieplannen tussen jullie beider organisaties gaan door.
In het kader daarvan heeft de directie contact opgenomen met vakbonden.
Bij een fusie mogen de ondernemingsraden adviseren (een positief of een negatief advies over de fusie) en vakbonden sluiten een sociaalplan af. Ook volgens jullie cao's moeten er bij een fusie afspraken worden gemaakt om de sociale gevolgen voor de werknemers af te dekken. Daarin staan afspraken over ondermeer: een werkgelegenheidsgarantie, een inkomensgarantie, benodigde scholing en een hardheidsclausule (omschrijving welke uitzonderingen er zijn).
Bij ons online-overleg heeft jullie directie aangegeven de werknemers zoveel mogelijk zekerheid te willen bieden en ze voorziet niet dat er banen verdwijnen.
Een aantal zaken - zoals over een beroepscommissie bij de plaatsingsprocedure, de tijdspanne van de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden en te zijner tijd te houden evaluatie - hebben we nadrukkelijk met de directie doorgesproken, we wachten nu op een verdere uitwerking daarvan.

Als er een concept sociaal plan is, leggen we dat normaal in een bijeenkomst aan alle werknemers uit. Iedereen kan dan vragen stellen. Alleen de leden van CNV Vakmensen, FNV en De Unie mogen vervolgens stemmen. Als de vakbondsleden in meerderheid instemmen is er een akkoord. Dan ondertekenen we het sociaal plan. Een bijeenkomst organiseren kan nu niet.

Dus stuur je reactie met een goedkeuring of afkeuring van dit concept sociaalplan graag vóór 21 juni naar: n.abelskamp@cnvvakmensen.nl

Mocht je nog vragen hebben? Schroom niet die (erbij) te vermelden!

Zoals gezegd, we leggen een eindakkoord altijd aan alle werknemers uit, maar enkel vakbondsleden mogen stemmen.
Zij bepalen, zij regelen dat er voor jullie belangen opgekomen wordt. En dát is altijd belangrijk, want dan heb je invloed, dan praat je mee over je eigen cao, over het corona-protocol op jouw bedrijf en over bijvoorbeeld je pensioen.
Wil jij of jouw collega nog snel zelf lid worden om ook te kunnen stemmen?

Dan kan hier: CNV Vakmensen: https://www.cnvvakmensen.nl/caos/woondiensten/cao-woondiensten 

Nancy Abelskamp
Bestuurder CNV Vakmensen
M. 06 5125 1159
E.n.abelskamp@cnvvakmensen.nl


 

 

 

Downloads