De vakbond die het verschil maakt
Betrokken en verantwoordelijk voor een maatschappelijke bijdrage
Woondiensten

Cao Woondiensten

Looptijd: 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021

Werknemers in de sector woondiensten zijn werkzaam op het terrein van huisvesting. De woningcorporaties voeren het volkshuisvestingsbeleid uit. De sector is verantwoordelijk voor de sociale huisvesting in Nederland. Daarnaast ontwikkelen woningcorporaties of hieraan verbonden bedrijven commerciële activiteiten.

Downloaden

Je Achterban: online community voor al jouw vragen

Heb je een vraag over jouw werk, de cao of heb je andere vragen rondom werk en inkomen? Sinds kort hebben wij voor alle werknemers in jouw cao Je Achterban. Onze online community waar je 24 uur per dag terecht kunt met je vragen. Je kunt ook input geven over wat jij in je cao wilt hebben of een discussie beginnen!

Ga naar Je Achterban >