CNV-kandidaten Verantwoordingsorgaan SPW

De verkiezingen van het verantwoordingsorgaan SPW staan voor de deur. CNV Vakmensen ondersteunt haar kandidaten van harte en stelt ze aan u voor. Ook herinneren we je aan de stemprocedure over het ultieme bod in de cao-onderhandelingen dat nog volop loopt. Leden kunnen uiterlijk 8 april hun stem uitbrengen.

Verkiezingen verantwoordingsorgaan Pensioenfonds Woningcorporaties (SPW)

Vanaf 4 april tot en met 15 april 2022 mogen actieve deelnemers of pensioengerechtigden bij SPW hun stem uitbrengen op één nieuw lid voor het verantwoordingsorgaan. Binnen het pensioenfonds is het verantwoordingsorgaan een belangrijke spreekbuis voor deelnemers en pensioengerechtigden. Het bestuursorgaan adviseert het bestuur vooraf over beleid. Zij beoordeelt daarnaast jaarlijks of het bestuur goed gehandeld heeft. 
CNV Vakmensen heeft zowel een kandidaat voor de deelnemers als een kandidaat voor de pensioengerechtigden voorgedragen. CNV ondersteunt hun kandidaatstelling van harte en stelt hen graag aan jou voor.

Kandidaat voor de deelnemers: Jelmer Martens

Jelmer Martens is als senior riskmanager werkzaam bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Jelmer wil graag meedenken over alle nieuwe ontwikkelingen in pensioenland, over een goede verdeling tussen jong en oud, tussen gepensioneerden en actieve deelnemers. Met zijn jarenlange ervaring in de financiële (beleggers)wereld denkt hij daar een goede bijdrage aan te kunnen leveren.

Kandidaat voor de pensioengerechtigden: Jan de Landmeter

Jan de Landmeter is al vele jaren zeer actief voor CNV Vakmensen. Ook in pensioenland is hij geen onbekende. Als voormalig lid van de deelnemersraad kent Jan het klappen van de zweep. In zijn periode als lid van de deelnemersraad is zijn blijvende belangstelling voor pensioen en alles wat daar bij komt kijken ontstaan. Door zijn contacten met leden, bestuurders en professionals weet Jan wat er speelt.

Kortom: doe mee aan de verkiezingen voor het verantwoordingsorgaan SPW en breng je stem uit op 1 van onze kandidaten. Meer informatie over het verantwoordingsorgaan en de verkiezingen vind je op  www. SPW.Nl

Stemming leden ultiem bod cao Woondiensten

In onze nieuwsbrief van vorige week berichtten wij over het ultieme bod van Aedes en hebben wij de plussen en minnen op een rij gezet. Je vindt de nieuwsbrief op onze cao-pagina. 

CNV Vakmensen legt het ultieme bod neutraal aan de leden voor. Bij de beoordeling van het ultieme bod is het belangrijk om het totale pakket te beoordelen. De voors en tegens tegen elkaar af te wegen. Het tegenvallende loonbod (voor met name het tweede jaar) tegenover een aantal mooie punten, die op voorstel van vakbonden in het ultieme bod zijn opgenomen. Het is nu aan de leden om de koers te bepalen.

Tot en met 8 april 2022 kunnen leden hun stem uitbrengen. Veel leden hebben inmiddels hun stem uitgebracht. Heb je nog geen stem uitgebracht, doe dat dan alsnog. Met deze link kun je je stem uitbrengen.

Als een meerderheid vóór het bod stemt, komt er een tweejarige cao tot stand. Als een meerderheid tegen stemt, gaan we het actietraject in. We verwachten dan wel dat de tegenstemmers bereid zijn om met ons samen actie te voeren.

Wil je reageren of heb je vragen?

Wil je hier vast op reageren of heb je een vraag? Ga dan naar de cao-pagina. Je kunt op de cao-pagina het hele cao-traject nalezen en reageren of je vraag stellen. Ook jouw collega die geen lid is kan reageren. Krijg je de nieuwsbrief per post? Ga dan naar www.cnvvakmensen.nl/caos en typ "Woondiensten" in de zoekbalk.

Mede namens Nicole Geerts, lid onderhandelingsdelegatie,
en Ronald Everard, plaatsvervangend lid onderhandelingsdelegatie,

Robbim Heins, bestuurder CNV Vakmensen,
M 06 5160 1987 / r.heins@cnvvakmensen.nl