Voortgang onderhandelingen afbouw - nog geen witte rook

Afgelopen week zijn wij na een korte onderbreking van de cao gesprekken weer aan tafel gegaan om te spreken met de werkgevers. In deze nieuwsbrief een korte update.

Onvrede over loonbod is groot, heel groot!

Allereerst wil ik een ieder die de moeite heeft genomen om mij te mailen, bellen of appen ontzettend bedanken. Het geeft mij munitie om de belangrijke gesprekken met de werkgevers vorm te geven. Jullie betrokkenheid is cruciaal!

We hebben de door jullie uitgesproken zorgen en de verbazing over het loonbod overgebracht aan de werkgevers. In feite kunnen we dit formuleren in een kernachtige boodschap: Het loonbod is compleet onrealistisch en geeft geen blijk van begrip voor de oprechte en terechte zorgen van werknemers in de sector.

Werkgevers draaien (iets) bij

Uit onze gesprekken blijkt dat de werkgevers stilaan tot het inzicht lijken te komen dat er meer nodig is om werknemers in de sector tegemoet te komen. Zonder fatsoenlijke loonafspraken dreigt immers leegloop uit de sector, zeker wanneer je ziet dat er bij Bouw & Infra inmiddels een cao akkoord is gesloten. 

Dit hernieuwde inzicht heeft alleen nog niet geleid tot een loonbod waar wij ‘ja’ tegen kunnen zeggen. Maar het feit dat er iets van beweging ontstaat biedt hoop op een voor alle partijen acceptabel resultaat. Ik zou tegen de werkgevers willen zeggen:  beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald. 

Kerstakkoord in de maak?

We hebben besloten een extra onderhandelingsronde in te plannen op woensdag 20 december aanstaande. We streven ernaar er dan met elkaar uit te komen, of dat gaat lukken is de vraag. Het zou natuurlijk mooi zijn als we de kerstdagen in kunnen met een onderhandelingsresultaat waar waardering en erkenning in doorklinkt.

Cao-online

Heb je vragen en/of opmerkingen over dit cao-traject, of wil je alles teruglezen? Ga dan naar de cao-pagina! Jouw cao-pagina

Aan de vakbond zal het niet liggen.

We houden jullie op de hoogte 

Anthony Williams
Bestuurder CNV Vakmensen
0618711343
a.williams@cnvvakmensen.nl

Heb je een vraag of opmerking aan de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error