Uitslag stemming Kalkzandsteen en cellenbeton

De uitslag van de stemming over het onderhandelingsresultaat is afgerond. Een ruime meerderheid van de leden van CNV Vakmensen die een stem hebben uitgebracht, heeft ingestemd met het resultaat.

Cao ondertekenen

Dat hebben wij de werkgever vandaag meegedeeld. Ook de leden van FNV zijn akkoord. Dat betekent dat we de cao kunnen ondertekenen.

We houden je op de hoogte

Zover is het nog niet. De tekst van de cao moet nog aangepast worden met dit nieuwe resultaat. Dat zal  in de komende weken worden afgerond. Daar krijgen jullie dan ook weer bericht van. Je kunt het hele cao-traject nog eens bekijken op de cao-pagina. 

Ik wil de kaderleden bedanken voor hun bijdrage in de afgelopen periode. Na de zomer zullen we starten met de voorbereidingen voor de volgende cao onderhandelingen, in de tussentijd gaat de werkgroep verder met de activiteiten rondom duurzame inzetbaarheid. 

Vriendelijke groet, 

Hank Oomkes
Onderhandelaar CNV Vakmensen

m: h.oomkes@cnvvakmensen.nl | t: 06-5160 2057 | Zonder leden, geen cao! | CNV Vakmensen