Update cao-overleg Groothandel In Bouwmaterialen

Op donderdag 24 november jl. hebben cao-partijen de onderhandelingen over de nieuwe arbeidsvoorwaarden-cao voor de Groothandel in Bouwmaterialen hervat. Dit overleg heeft nog niet geleid tot een onderhandelingsresultaat waar álle partijen mee kunnen instemmen.

Cao-overleg verloopt moeizaam

We zijn met de werkgeversdelegatie van de Hibin in onderhandeling voor een nieuwe cao over slechts 2 onderwerpen, te weten: loonontwikkeling en looptijd van de nieuwe cao. De verplichting tot het hanteren van een reiskostenregeling is daar ondertussen aan toegevoegd.
Overige onderwerpen die in de voorstellenbrief van CNV Vakmensen zijn opgenomen komen gedurende die looptijd aan bod en dat kunnen we dan meenemen naar de cao welke op deze volgt.

Er ligt nu een overleg-resultaat waar nog niet alle partijen die aan het overleg deelnemen mee kunnen instemmen. Daar moet intern nog een besluit over worden genomen voor dat we kunnen spreken over een onderhandelingsresultaat wat we de leden kunnen voorleggen.

Begin volgende week komt er meer duidelijkheid over. We houden je op de hoogte!

Cao-pagina

Het hele cao-traject is online te volgen en je kunt bij alle fases meepraten, reageren (ook op anderen) en je vraag stellen:

Cao Handel in Bouwmaterialen | CNV Vakmensen

Arie Kasper
Onderhandelaar CNV Vakmensen
M 06 1320 8402
E a.kasper@cnvvakmensen.nl