Tweede overleg woondiensten in teken van verkenning

De start van de tweede onderhandelingsronde kenmerkte zich door voorzichtig aftasten. Werkgevers kwamen met een sober openingsbod. Uiteindelijk kwamen alle onderwerpen aan de orde en een aantal zaken goed verkend. Er is wel nog een lange weg te gaan.
Op maandag 26 oktober vond de tweede onderhandelingsronde voor de cao Woondiensten plaats. De start was onwennig en kenmerkte zich door een voorzichtig aftasten. Als opening legde de werkgevers een zeer voorzichtig loonbod op tafel. Rekening houdend met elkaars positie werd vervolgens over en weer verkend waar de mogelijkheden lagen.

Onderwerpen geclusterd
Vooraf bereikten cao-partijen overeenstemming over de werkwijze. De cao-voorstellen werden geclusterd en ondergebracht in zes blokken:
  • loonontwikkeling (loonsverhoging, vergoedingen en verlof)
  • het nieuwe werken (tijd-en plaats onafhankelijk)
  • duurzame inzetbaarheid/permanent leren en ontwikkelen
  • handboek functiewaardering
  • overig
  • looptijd
Deze werkwijze leidde er toe, dat onderwerpen verder toegelicht en uitgediept konden worden.

Huiswerk

De derde onderhandelingsronde staat gepland op 3 december. Cao-partijen hebben in de tussenliggende periode op tal van onderwerpen nog het nodige huiswerk te doen.

Op 3 december wordt er meer duidelijk: kunnen cao-partijen op korte termijn tot een onderhandelingsresultaat komen of staat ons toch een langer traject te wachten? Onze inzet is er op gericht om er snel en goed met elkaar uit te komen. Of dat gaat lukken hangt ook af van de wil bij de werkgevers.

Wat vind jij van de gekozen werkwijze? Of heb je een opmerking of vraag over één van de onderwerpen?
>> Laat het mij weten op Je Achterban! <<


Op de hoogte blijven?
Op ons online platform www.jeachterban.nl/woondiensten kun je de cao-onderhandelingen op de voet volgen. Je vindt daar informatie over de onderhandelingen, maar ook blogs en meningen van je collega's.  En we nodigen jou ook uit om daar te laten horen wat jij er van vindt! Belangrijk, wnat we doen dit namens jou en je collega's!

Verdere achtergrondinformatie vind je ook op onze website: www.cnvvakmensen.nl/caos/woondiensten/cao-woondiensten

Namens CNV Vakmensen,
Ronald Everard, lid onderhandelingsdelegatie
Nicole Geerts, plv. lid onderhandelingsdelegatie

Robbim Heins
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 19 87
E: r.heins@cnvvakmensen.nl