Al het nieuws

Stand van zaken cao Woondiensten

Het is alweer bijna drie maanden geleden dat de onderhandelingen voor een nieuwe cao Woondiensten opgeschort werden. Vakbonden hebben in die tijd niet stil gezeten. Bij het schrijven van deze nieuwsbrief zijn er 50 kantinebijeenkomsten uitgevoerd.

Daarbij hebben we meer dan 1250 medewerkers gesproken. Slechts 15 van hen vonden dat we akkoord moesten gaan met het eindbod van Aedes…

Presentatie kantinebijeenkomst
Nu de meeste kantinebijeenkomsten uitgevoerd zijn, ontvang je hierbij de presentatie die tijdens de bijeenkomsten is gebruikt.

Belangrijkste punten daarin:

- Er zijn vier constructieve gesprekken over de cao geweest. We hebben op veel punten al overeenstemming bereikt, maar over de loonontwikkelingen kunnen we het niet eens worden.

- Vakbonden hebben maximaal bewogen en zijn ook met creatieve voorstellen gekomen om tot een oplossing te komen.

- Vakbonden zetten in op koopkrachtbehoud voor álle medewerkers (ook degenen die met een aanpassingsbedrag te maken krijgen), structurele loonsverhoging en een (kleine) inhaalslag op pensioengevend loon.

- Aedes schrijft in haar voorstellenbrief een loonsverhoging te bieden die passend is voor de sector, aansluit bij de economische ontwikkeling en recht doet aan de inzet van de medewerkers. Wij zien deze elementen niet terug in het concrete loonbod.

- Aedes gaat bij haar loonbod uit van de gemiddelde inflatie over 2018 (1,6%). Vakbonden vinden dat je ook naar de te verwachten prijsontwikkeling moet kijken. De inflatie is op dit moment 2,9%.

- Aedes heeft eerder gecommuniceerd bijna 5% loonsverhoging geboden te hebben. Dat is niet waar! Het gaat om 4% structurele loonsverhoging. En nog correcter: om 3% + 1%. Over de eerste helft van 2020 biedt Aedes slechts 1%. Dit is géén koopkrachtbehoud voor iedereen.

Hoe nu verder?
We krijgen inmiddels steeds meer signalen van corporaties waar medewerkers zélf actief worden. Waar ze zich realiseren dat koopkrachtbehoud voor iedereen een groot goed is. En niet, zoals sommige medewerkers denken, nét zo gewoon als ‘water uit de kraan’. Worden er ook bij jou in de corporatie initiatieven genomen? Zijn jullie bezig met een petitie, brief of andere ‘actie’? Laat het ons weten via r.heins@cnvvakmensen.nl.

Het signaal dat wij in de kantines ontvangen is duidelijk: niet zomaar akkoord gaan met het eindbod van Aedes. Het is belangrijk dat dát signaal ‘gehoord’ wordt door werkgevers. Daar kun je zelf een bijdrage aan leveren door je, samen met je collega’s, te laten horen. Wij hopen dat Aedes inziet dat het eindbod zoals ze dat op tafel heeft gelegd aanpassing behoeft.

Wil je meer weten over de cao-onderhandelingen?
Bezoek onze website www.cnvvakmensen.nl/woondiensten of ons online platform www.jeachterban.nl/woondiensten. Je kunt daar zelf ook een vraag stellen of je mening geven.

Pensioenakkoord
Er is al veel gezegd en geschreven over het pensioenakkoord.

Deze week (tot vrijdag 14 juni om 23.59 uur) kunnen CNV-leden digitaal stemmen over het pensioenakkoord. Maak van jouw stemrecht gebruik.

Op onze website vind je meer informatie over het pensioenakkoord. In een filmpje doet onze pensioenbestuurder Frans v.d. Veen een oproep om vooral te gaan stemmen.
Ga naar www.cnvvakmensen.nl/themas/pensioen/pensioenakkoord-2019 om het filmpje te bekijken.

Laat je stem niet verloren gaan!

Nicole Geerts, lid onderhandelingsdelegatie
Petra Strijker, plaatsvervangend lid onderhandelingsdelegatie
Robbim Heins, bestuurder CNV Vakmensen.
M: 06 51 60 19 87
E: r.heins@cnvvakmensen.nl

Downloads