Nieuwsbrief over jouw cao Houthandel en laat weten wat jij vindt

Best vakbondslid, De tweede ronde, op 22 oktober, van de onderhandelingen voor de cao Houthandel die vanaf afgelopen april al vernieuwd moest worden, was teleurstellend. Als bonden gingen we ervan uit dat er na de 0-lijn die in de eerste ronde door de werkgevers werd aangehouden, nu ruimte zou zijn voor een fatsoenlijke loonsverhoging. Dit bleek echter niet het geval.

Gaat het goed of gaat het slecht in de houthandel?
Werkgevers blijven hameren op de slechte economische ontwikkelingen en vooruitzichten. Maar klopt dat wel? Het onderzoek dat ze zelf hebben laten uitvoeren laat iets anders zien. Uit de nieuwsbrief Houtwereld van 26 oktober zeggen zij hierover het volgende:

“Het gaat goed met de Nederlandse houthandel. Bedrijven verwachten een omzetstijging, licht groeiend personeelsbestand en stabielere prijzen. Maar de coronapandemie brengt ook uitdagingen. Zoals tekorten bij leveranciers, uitgestelde opdrachten door vertragingen in de bouwuitvoering en een hoger ziekteverzuim.”

Dit blijkt uit de recente Conjunctuurmeting van bureau Buildsight onder leden van de Koninklijke VVNH en Koninklijke Hibin. Van de 75 bedrijven die deelnamen aan deze enquête, waren er 34 lid van de VVNH.

Verdubbeling
VVNH-leden gingen afgelopen voorjaar nog uit van een gemiddelde omzetstijging van +1,5%. Hun verwachtingen zijn nu verdubbeld tot +3,0%. Ook over de bruto winstmarge zijn de houthandelaren dik tevreden: de eerder verwachte stijging van +0,3% is inmiddels omgebogen tot een sterke toename van +2,5%.
Kleinere bedrijven blijken optimistischer te zijn dan de grootste ondernemingen. Gewogen naar omzetklasse wordt daardoor nog maar een kleine omzetstijging verwacht (+0,3%) en zelfs een lichte daling van de winstmarge (-0,3%).”

Het is raar dat werkgevers, terwijl ze deze uitkomst toen al kenden, toch een zwart beeld schetsten. Die uitkomst steunt onze overtuiging dat het niet slecht gaat maar juist heel goed. En dat was ook vorig jaar het geval als we naar de jaarcijfers kijken. De halfjaarcijfers 2020 van de grootste houthandel waren ook uitstekend.

Het geitenpaadje bleek een doodlopende weg
Ondanks de ellende die zij zagen wilden werkgevers toch proberen iets aan een bescheiden loonsverhoging te doen. Het was volgens hen een oplossing via een “geitenpaadje”. Het voorstel luidde: “schrappen van de cao afspraken dat werknemers vanaf 50 jaar niet verplicht hoeven over te werken en boven de 55 niet verplicht in ploegendienst hoeven werken. Dus tot je pensioen verplicht overwerken en in ploegen verplicht blijven werken. Als de bonden daarmee akkoord gaan ontstaat er ruimte voor een loonsverhoging. Maar we zeggen niet hoeveel. Gaan jullie niet akkoord dan blijft de ruimte voor een loonsverhoging op 0% staan”. De ontziemaatregelen voor ouderen zijn er niet voor niets. Ook jongere werknemers zullen op een latere leeftijd merken dat langer en onregelmatig werken zwaarder valt en ten koste kan gaan van je gezondheid. Dus die maatregelen zonder meer schrappen in ruil voor ?? % is geen optie voor ons als vakbonden. En loonruimte 0% ook niet. Daarmee werd het geitenpaadje meteen een doodlopende weg naar verder onderhandelen.

En nu? Jouw mening is belangrijk, vul de enquête in
Met deze werkgeversbenadering in de onderhandelingen wordt er helemaal niet meer over de werknemersvoorstellen gesproken. Dat is jammer. In bijgevoegde onderstaande bijlages kun je de volledige werkgeversvoorstellen lezen, maar ook een deelbare nieuwsbrief vinden. Daarin kun je zien dat werkgevers ontslag sneller en goedkoper willen maken en verder niet zoveel. Tijd nu dus om na te denken over hoe we werkgevers kunnen bewegen, om te gaan onderhandelen over reële voorstellen en een voor onze achterban acceptabele loonsverhoging. Daarbij is jouw inbreng als vakbondslid belangrijk.

We willen daarom graag jouw mening over het voorstel van de werkgevers en wat het effect voor jou zou zijn. Vul daarom voor 18 november de enquête in via de volgende >>link<< Deel dit met al je collega’s en laat hen ook de enquête invullen.

Meer informatie
Heb je vragen over corona en werk? Kijk op cnvvakmensen.nl/coronavirus . Wil je meer bespreken aangaande de houthandel cao dan kun je mij bereiken via onderstaande contactgegevens.

Souleiman Amallah
                                                                        
Bestuurder CNV Vakmensen                                  
s.amallah@cnvvakmensen.nl                                
06-20522211                                                             

Downloads