Cao-overleg Groothandel In Bouwmaterialen van start

Recent hebben de vakorganisaties met de werkgevers (Hibin) het eerste gesprek gevoerd voor een nieuwe cao voor de medewerkers in een Groothandel in Bouwmaterialen. Dit gesprek had een informeel karakter en was bedoeld om te verkennen welke onderwerpen voor de nieuwe cao van belang zijn. De cao loopt op 31 december 2022 af.

CNV Vakmensen had in de aanloop naar dit eerste overleg de leden geraadpleegd en mede op basis van de reacties van de leden een voorstellenbrief met tal van onderwerpen klaar. Tijdens het gesprek bleek al vrij snel de wens om de loonontwikkeling centraal te stellen, daarover een akkoord te bereiken en overige (inhoudelijke) onderwerpen te verplaatsen naar het cao-overleg wat in 2023 wordt geagendeerd voor de cao die daarop volgt.

Loonontwikkeling

Deze wens zien we de laatste tijd vaker voorkomen en is ook vaak wederzijds. Werkgevers worden in januari 2023 geconfronteerd met de verplichte stijging van het wettelijk minimum loon met 10%. Maar behalve dat bestaat de gedachte dat de werknemers juist nu het meest gebaat zijn met kortdurend cao-overleg, waarin slechts enkele (inkomen gerelateerde) onderwerpen aan de orde zijn en waarvoor we mogelijk snel een akkoord kunnen bereiken.

CNV Vakmensen kan met die gedachte leven maar de overige voorstellen gaan niet de prullenbak in. Die komen gewoon ter tafel en worden in het overleg betrokken, al is dat dan voor een volgende cao en vinden die gesprekken pas in 2023 plaats.

Voorstellenbrief

Daarom treft u als bijlage van deze nieuwsbrief onze voorstellenbrief aan. De belangrijke thema’s voor nú betreffen de loonontwikkeling maar -in het verlengde daarvan- ook het voorstel om een reiskostenvergoeding in de cao op te nemen. De kosten voor het vervoer rijzen immers ook de pan uit en niet ieder bedrijf stelt een vergoeding beschikbaar.

Volgend overleg

Het volgende overleg met de werkgevers vindt dinsdag 8 november plaats. De werkgevers kennen de voorstellen van de vakorganisaties en zullen dan met een antwoord komen. We houden je op de hoogte.

Meepraten over jouw cao

Op de cao-pagina van Groothandel in Bouwmaterialen kun jij het hele cao-proces volgen. Reageer of je stel je vragen en blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws over jouw cao-traject.Ga direct naar jouw cao-pagina.

Als je deze nieuwsbrief per post ontvangt, ga je naar www.cnvvakmensen.nl/caos en typ dan Hibin in de zoekbalk.

Maak gebruik van deze optie en wijs ook je collega's erop. Je hoeft geen lid te zijn om mee te kijken en te doen. Meebeslissen is uiteraard alleen voor leden, dus voor jou!

Vragen of opmerkingen?

Voor vragen of opmerkingen over deze nieuwsbrief of andere welke met je werk te maken hebben kan je contact opnemen met Arie Kasper.


CNV Vakmensen
Arie Kasper, cao-onderhandelaar
E. a.kasper@cnvvakmensen.nl

Downloads