Werkgevers Groothandel in Bouwmaterialen geven geen krimp

De werkgevers in deze sector volharden in hun eindbod. Dat is ook bevestigd in een informeel contact met de voorzitter van de Hibin. Dat kan betekenen dat de verhoudingen tussen sociale partners zich verharden en een nieuwe cao mogelijk niet tot stand gaat komen.

Afwijzing door leden

Een meerderheid van de leden heeft met argumenten het eindbod van de werkgevers afgewezen. Zo was er te lezen dat er “veel en hard was gewerkt, dat het erg druk was en -ook door gebrek aan personeel- een stapje harder werd gelopen.” Dit eindbod van werkgevers kon niet worden gezien als waardering voor de inzet van het personeel" en “ze komen er zo wel erg goedkoop mee weg” om over de inflatie nog maar te zwijgen.

(Nog) geen acties

Uit het aantal reacties blijkt dat onze oproep om mee te denken over acties en deze ook te ondersteunen kennelijk niet alle leden heeft bereikt en/of de aandacht wat is weggeëbd. Wij denken dat de verlofperiode tijdens en na de feestdagen daar een rol in speelt maar hoe dan ook, de actiebereidheid lijkt onder onze leden niet aanwezig.

Werkgevers spelen daar natuurlijk graag op in. Veel werkgevers hebben immers de medewerkers al toegezegd de salarissen deze maand te verhogen en ze komen vaak ook met een eenmalige uitkering over de brug.

Blijft de cao van kracht?

Ja, ook als er geen nieuwe cao wordt getekend blijft de bestaande cao vooralsnog gewoon van kracht. Dat komt door de nawerking van de bestaande collectieve arbeidsvoorwaarden. Maar omdat we nu over inkomensverbetering geen akkoord hebben bereikt, is een werkgever niet verplicht je een salarisverhoging te geven. De Hibin roept alle leden op om een salarisverhoging toe te kennen, maar ze zijn dat dus niet verplicht. En de werkgevers die niet bij de Hibin zijn aangesloten kunnen dat helemaal aan hun laars lappen!

Dat geeft een ongelijke situatie, zowel voor de werkgevers maar zeker voor de medewerkers.
We gaan ervan uit dat de Hibin dat ook inziet en deze realiteit aanleiding is met ons in gesprek te gaan over de ontstane situatie.

Vragen of opmerkingen?

Richt je dan tot Arie Kasper, de CNV Vakmensen bestuurder in deze sector. Zijn gegevens staan hieronder. Of stel je vragen op de cao-pagina van <<Groothandel in Bouwmaterialen>>
Wanneer je deze link niet kunt gebruiken, ga dan naar de cao-pagina via www.cnvvakmensen.nl/caos en typ HIBIN in het zoekveld.

We houden je op de hoogte!

CNV Vakmensen
Arie Kasper, cao-onderhandelaar
M: 06 1320 8402
E: a.kasper@cnvvakmensen.nl