Onderhandelingen cao Bouw en Infra gestart. Alle pijlen op herstel van de koopkracht

Herstel van de koopkracht! Dat moet dé pijler zijn onder een nieuwe cao Bouw en Infra. Op donderdag 5 oktober 2023 zijn de onderhandelingen over een nieuwe cao gestart en hebben we deze eis overgebracht aan de werkgeversdelegatie. We hebben een inhaalslag te maken. De ontwikkeling van de inflatie heeft een diepe krater geslagen in de koopkracht van werknemers. Daarom wil CNV Vakmensen dat de lonen met € 100,- bruto en 8% omhoog gaan. Natuurlijk wil CNV Vakmensen meer regelen tijdens deze onderhandelingen, alle voorstellen van de bond vind je bij deze nieuwsbrief.

Aantrekkelijk blijven als sector

Wat CNV Vakmensen betreft worden de lonen met €100 per maand en 8% verhoogd. Door een deel van de verhoging in een vast bedrag uit te keren, willen we met name de laagste loonschalen ondersteunen. Als bond vinden wij het belangrijk dat de mensen die dat het hardste nodig hebben, het meest worden geholpen. Uit ons onderzoek is gebleken dat 29% van de werknemers onvoldoende inkomen heeft om rond te komen. Dat vinden we als bond een onaanvaardbare situatie.

Naast het belang van een flinke loonsverhoging voor de werknemer is dit ook voor de sector zelf van belang. Uit ons onderzoek bleek dat 43% van de medewerkers overweegt van baan te veranderen. En er is al  sprake van krapte in de bouw. Dan is het belangrijker dan ooit om als sector aantrekkelijk te blijven voor werknemers.

Rechtvaardige afspraken voor UTA-medewerkers

In 2004 zijn Bouw en UTA cao in elkaar geschoven tot één cao. Destijds is afgesproken arbeidsvoorwaardelijke verschillen geleidelijk weg te nemen.

Top op de dag van vandaag lopen UTA-medewerkers ondanks die afspraken nog steeds achter qua arbeidsvoorwaarden. Dit is recent nog eens uit een onafhankelijk het onderzoek van Bureau Berenschot  gebleken en bevestigd. Daarom willen we de cao onderhandelingen aangrijpen om dat zoveel mogelijk recht te trekken.

Eerder stoppen met werken

Wat verder uit het onderzoek van CNV blijkt, is dat 48% van de werknemers niet verwacht op een normale manier de AOW te halen. Dat is zorgwekkend. In de cao staat gelukkig al een Regeling Vervroegde Uittreding (RVU) waarmee mensen eerder kunnen stoppen met werken. Die is vooral gericht op de bouwvakkers en deze regeling moet ook na 2025 blijven. Wat ons betreft wordt de regeling ook breed toegankelijk voor UTA-medewerkers. 

Wat willen werkgevers?

Tot onze teleurstelling en ongenoegen nemen werkgevers afstand van het ‘Berenschot onderzoek’ onder werknemers en werkgevers. De knelpunten worden niet herkend en werkgevers geven aan het zelf wel op te lossen in het bedrijf. Ook willen werkgevers sleutelen aan de loondoorbetaling tijdens ziekte. De voorstellen van werkgevers bevat ook een voorstel om een nieuw functie- en loongebouw in te voeren.

Hoe nu verder?

Werkgevers hebben te kennen gegeven alle voorstellen van de bond goed te willen bestuderen. Tijdens de tweede ronde die plaatsvindt op maandag 16 oktober laten de werkgevers weten over welke voorstellen men wil doorpraten.

Cao-tijdlijn

Op de cao-pagina Bouw en Infra zie je de cao-tijdlijn. Daar zie je alle stappen die gezet gaan worden in het hele cao-traject en kun je altijd het laatste nieuws vinden, jouw vragen stellen of reageren. Maak gebruik van de mogelijkheid om actief mee te denken en te praten over jouw cao.

Ga direct naar jouw cao-tijdlijn

Maak je collega lid

In deze tijd waarin goede afspraken voor jouw nieuwe cao van groot belang zijn voor iedereen is het belang van het lidmaatschap nog groter. Jij weet dat. Daarom een leden-werven-leden actie. Als jij nu jouw collega lid maakt dan betaalt dit nieuwe lid maar €20,23 voor het eerste half jaar in totaal, en jij ontvangt voor elke nieuw lid die jij inschrijft een cadeaubon t.w.v. €20,-.  Meer info? Ga naar www.cnvvakmensen.nl/werven

Met vriendelijke groet,

Gijs Lokhorst
Onderhandelaar cao Bouw en Infra
E: g.lokhorst@cnvvakmensen.nl
M: 06-51202970

 

 

Downloads

Heb je een vraag of opmerking?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error