Nog werk aan de winkel voor arbeidsvoorwaarden UTA-werknemers

Tijdens de vorige cao-onderhandelingen in 2022 is afgesproken om onafhankelijk en representatief onderzoek te doen naar de positie van UTA-werknemers op het gebied van arbeidsvoorwaarden. Vandaag zijn de uitkomsten van het onderzoek aan ons gepresenteerd.

Het onderzoek

De uitkomsten van dit onderzoek kun je in zijn geheel teruglezen. Ook is er een samenvatting opgesteld. CNV Vakmensen is van mening dat de uitkomsten aantonen en onderbouwen dat er op een aantal terreinen verbeteringen moeten plaatsvinden. Uitkomsten sluiten aan bij de berichten die we de achterliggende weken hebben ontvangen van leden en werknemers.

Het onderzoek heeft zich gericht op de praktijk in de bedrijven en de ervaringen en wensen van werknemers met betrekking tot de thema’s arbeidstijden, overuren, reisuren, beschikbaarheid/bereikbaarheid, werkdruk en gezondheid. In grote lijnen valt de conclusie te trekken dat thema’s als werkdruk, overuren, eerder (kunnen) stoppen met werken, pensioen en werk-privé balans de belangrijkste zijn. Ook valt de conclusie te trekken dat de mate van prioriteit per thema mede afhankelijk is van de leeftijd / levensfase.

Het aanstaande cao-traject is een goede gelegenheid om onze wensen neer te leggen. De cao-commissie van CNV Vakmensen (werkende leden onder de cao) bepaalt de inzet voor de onderhandelingen op 29 september 2023.

Online meepraten over de cao-onderhandelingen

Het is aan jou om NU aan te geven welke thema jij echt belangrijk vindt en waar jouw bond op moet inzetten. Er zijn al best wat ideeén gedeeld en op gestemd. Voel je vrij om dit ook nogte doen. Een nieuw idee, of stemmen op dat van een ander. Ga naar de cao-pagina Bouw

Alle reacties betrekken wij bij de bespreking met de cao-commissie bij het vaststellen van onze inzet bij de komende cao onderhandelingen. Reageren of vragen stellen op de cao-pagina en uiteraard mag je mij ook een e-mail sturen.

Cao-commmisie

Wil je in de cao commissie? Echt je stempel drukken en meebeslissen over de inzet en het verloop van de cao-onderhandelingen? Neem contact op met Gijs.

Is je collega al lid?

Hoe meer leden er zijn in jouw sector, hoe groter de invloed bij de cao-onderhandelingen. Juist nu dus extra belangrijk om je collega te overtuigen om lid te worden. Zo wordt de kans dat jullie wensen straks terug te te vinden zijn in jouw nieuwe cao. Het nieuwe lid betaalt nu in totaal maar € 20,23 voor het eerste half jaar en jij krijgt per lid die jij aanbrengt een cadeaubon ter waarde van € 20,00

Gijs Lokhorst
M 06 5120 2970

Heb je een vraag of opmerking?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error