Eindbod werkgevers Bouw en Infra: Jij bent nu aan zet, breng je stem uit!

Op 24 november heb je al een nieuwsbrief ontvangen over het eindbod dat wij na twee dagen van onderhandelingen voor jouw nieuwe cao Bouw en Infra ontvingen van werkgevers. Nu kun jij jouw stem uitbrengen.

Hoe nu verder?

Als meer dan 50% van jullie vóór stemt is het eindbod aangenomen en wordt het verwerkt tot een nieuwe cao Bouw en Infra. Dan gaan de afspraken in per 1 januari aanstaande. Stemt minder dan 50% vóór dan is het eindbod afgewezen en moeten jullie gaan actievoeren om werkgevers op andere gedachten proberen te brengen.

Cao-commissie

De cao-commissie van CNV Vakmensen heeft de achterliggende week twee keer overleg gevoerd (voor en na de onderhandelingen). Gisteravond hebben zij intensief over dit eindbod gesproken. Jullie cao-commissie legt het eindbod positief aan jullie voor.

De commissie is kritisch over het ontbreken van een aantal afspraken voor UTA-medewerkers. Met name op het terrein van overwerk en reisuren is de commissie ontevreden. De maximum arbeidsduur van 12 uur en gelijktrekken van vakantiedagen tussen Kerst en Oud en Nieuw zijn mooie maar te kleine stappen. Hoopgevend is de concrete uitnodiging om tot overleg over harmonisering te komen. Voor de commissie waren de loonparagraaf en de zwaarwerkregeling de speerpunten van onze inzet en op deze onderwerpen is het eindbod passend en voldoende.

Alles overziende is de commissie positief. Na de stemming komt de commissie bijeen om de uitkomst te bespreken en te beoordelen.

Eindbod Inhoudelijk

Looptijd
De cao wordt afgesloten voor een looptijd van één jaar te weten van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024.

Loon en vergoedingen

  • op 1 januari 2024 een verhoging van 3,5% en € 50,- structureel per maand;
  • op 1 juli 2024 een verhoging van 3,5% en € 50,- structureel per maand.

Om misverstanden te voorkomen, zowel de percentages als de totale € 100,- structureel zijn dus blijvend (gaat niet om een éénmalige uitkering). De vaste bedragen van € 50,- worden, naast de percentages voor de bouwplaatsmedewerkers omgerekend in het uurloon en voor UTA in het salaris.

De inzet van CNV Vakmensen was ook om een deel van de loonsverhoging in een vast bedrag (centen i.p.v. procenten) af te spreken. Dit zorgt voor meer solidariteit tussen collega’s. Mensen met lonen aan de ‘onderkant’ in de cao gaan er dan naar verhouding iets meer op vooruit dan de mensen aan de ‘bovenkant’.

Voorbeelden

Om je een gevoel te geven van het effect.

  • Op 1 juli 2024 is het loon in functiegroep A (bouwvakhelper) met 10,9%  verhoogd en voor een timmerman I met 10% prestatietoeslag met 10%.
  • Wanneer je als UTA-medewerker start in schaal 3 gaat je salaris met 10.8% omhoog, zit je aan de max in schaal 6 dan ga je nog altijd 8,8% omhoog in je salaris.
Natuurlijk hadden we de volledige loonsverhoging graag eerder in de looptijd van de cao gezien, maar na 6 maanden bereiken werknemers de hiervoor genoemde percentages.

Op persoonlijk niveau kunnen er uiteraard door verschil in beloning verschillen in detail zijn. Naar de mening van de cao commissie is hiermee een goede invulling gegeven aan de solidariteit tussen collega’s.

Vergoedingen

Ook de vergoedingen gaan twee keer met 3,5% omhoog. De kilometervergoeding voor bouwplaats-medewerkers blijft € 0,32. Voor UTA-medewerkers gaat de vergoeding van € 0,19 naar € 0,21. Als de overheid in december het maximaal belastingvrije bedraag verhoogt naar € 0,23, dan gaan UTA-medewerkers deze vergoeding ook ontvangen.

Zwaarwerkregeling

Werkgevers zijn bereid de huidige zwaarwerkregeling met vijf jaar te verlengen tot en met 31 december 2030. De voorwaarde is wel dat de overheid de wet (RVU) verlengt na 1 januari 2026. Op dit moment wordt er over dit onderwerp in Den Haag gesproken.

Ook zijn werkgevers bereid de regeling per 1 januari 2024 uit te breiden voor uitvoerders.

UTA-medewerkers

Het eindbod van werkgevers met betrekking tot overwerk behoeft vanwege de geringe omvang geen toelichting. Is wat ons betreft niet serieus te nemen. Op het onderdeel reistijdvergoeding (reisuren) indien je naar wisselende werkplekken moet reizen, doen werkgevers geen enkel bod en blijft dit niets. Werkgevers zijn niet bereid consequenties te trekken uit het onderzoek onder bedrijven en medewerkers waarover we eerder hebben bericht. Wat dan wel? Werkgevers willen met ons door een externe partij laten onderzoeken hoe we de verschillen in arbeidsvoorwaarden tussen UTA- en Bouwplaats-medewerkers kunnen wegnemen.

In het jaar waarin Kerst in zijn geheel in het weekend valt gaan ook UTA-medewerkers een extra vakantiedag ontvangen (net als bouwplaats-medewerkers).

Voor UTA-medewerkers mag de werkdag nooit meer zijn dan 12 uur. Tussen het moment dat je thuis de deur achter je dichttrekt tot het moment je weer thuiskomt mag maximaal 12 uur zitten. Werktijd, reistijd en pauzetijd opgeteld.

Overige onderwerpen  

In het eindbod zijn nog voorstellen opgenomen om de instroom van jongeren te bevorderen en doorleren te stimuleren. Ook op het terrein van het bevorderen van veiligheid op het werk zijn er voorstellen gedaan.

Cao-tijdlijn

Op de cao-pagina kun je alles teruglezen en ook reageren en/of je vragen stellen.

Breng je stem uit!

Nu ben jij aan zet en kun jij jouw stem uitbrengen over dit eindbod. Stemmen kan tot en met 12 december 2023!

Ga naar de stemming

Mede namens Evert van der Steege, kaderlid en Jelmer Hoogland, bestuurder

Met vriendelijke groet,

Gijs Lokhorst
Onderhandelaar cao Bouw en Infra
E: g.lokhorst@cnvvakmensen.nl
M: 06-51202970

 

 

 

 

Wil je reageren of heb je een vraag?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error