Cao Bouw en Infra: het spel is op de wagen

“Cao-onderhandelingen bouw nemen nog geen concrete vormen aan”. Zo luidde de kop van de vorige nieuwsbrief. Hoe anders is het nu! Op donderdag 16 november 2023 heeft de vierde onderhandelingsronde over een nieuwe cao Bouw en Infra plaatsgevonden. Werkgevers presenteerden enigszins onverwachts een ‘totaalvoorstel’ (zie bijlage). CNV Vakmensen ziet dit voorstel van werkgevers als een eerste concrete aanzet om de cao-onderhandelingen in beweging te krijgen. De bond beraadt zich op de inhoud van het voorstel en legt dit voor aan de cao-commissie van de bond waarin werkende leden zijn vertegenwoordigd.

Regelrechte miskenning UTA werknemer

Uit een onafhankelijk onderzoek onder werkgevers en werknemers zijn tal van tekortkomingen vastgesteld als het om de arbeidsvoorwaarden van UTA werknemers gaat. Te denken valt bijvoorbeeld aan werkdruk, reistijd, overwerk enz. Werkgevers gaan volledig voorbij aan de uitkomsten van het onderzoek en doen alleen een voorstel op het terrein van overwerk. CNV Vakmensen ervaart dit als een miskenning van de belangen van UTA werknemers.

Oproep UTA werknemers

CNV Vakmensen zet zich al jaren in voor de belangen van UTA werknemers. Werkgevers weigeren halsstarrig om de positie van UTA werknemers te verbeteren en onterechte ongelijkheden (vakantiedagen, roostervrije dagen, arbeidstijden enz) weg te nemen. Jij bent als UTA werknemer echt aan zet om je te laten horen en je ongenoegen kenbaar te maken. Laat weten dat je de opstelling van werkgevers onaanvaardbaar vindt.

Hoe nu verder?

Op donderdag 23 en vrijdag 24 november 2023 worden de cao-onderhandelingen voortgezet. CNV Vakmensen gaat de komende dagen met de cao-commissie Bouw en Infra in gesprek om onze reactie voor te bereiden en prioriteiten te bepalen.

Spanning loopt op

Helder is dat de spanning op het onderhandelingsproces flink oploopt.  Het is van groot belang dat je de ontwikkelingen goed volgt. De bond heeft jouw steun wellicht hard nodig om de resultaten te behalen die we wensen. Denk en praat mee.

Reageren of vragen?

Lees alles over dit cao-traject terug op de cao-pagina. Volg de cao-onderhandelingen op de voet, lees onze voorstellen nog een keer, stel je vraag of reageer op de cao-tijdlijn van jouw cao Bouw en Infra. Ook jouw collega die (nog) geen lid is kan daar vragen stellen en meepraten over de cao. Krijg je dit per post? Ga dan naar www.cnvvakmensen.nl/cao en tik daar Bouw in de zoekbalk.

Maak je collega lid

Meer dan ooit is het zaak de gelederen te sluiten en onze krachten te bundelen. Organiseer je ongeorganiseerde collega en ontvang voor elk lid dat jij inschrijft ene keuze cadeao-bon t.w.v. € 20,-. www.cnv-ledenwerven.nl

Mede namens Evert van der Steege, kaderlid en Jelmer Hoogland, bestuurder

Met vriendelijke groet,

Gijs Lokhorst
Onderhandelaar cao Bouw en Infra

Downloads

Heb je een vraag of opmerking aan de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error