Bouw & Infra: cao-onderhandelingen opgeschort

De onderhandelingen over een nieuwe cao zijn opgeschort. Hiertoe hebben cao partijen op 19 maart besloten. Het is op dit moment volstrekt onduidelijk wat de gevolgen van de Corona crisis voor de sector zijn en dat maakt het onmogelijk om de juiste afspraken te maken.

In de vorige nieuwsbrief hebben we jullie bijgepraat over het teleurstellend verloop van de derde onderhandelingsronde. Cao partijen blijven de ontwikkelingen op de voet volgen en heravtten de onderhandelingen zodra het juiste moment is aangebroken.

Corona Virus
Via deze nieuwsbrief willen we je zo goed mogelijk informeren over de mogelijke gevolgen in relatie tot je werk. Op dit moment zijn nog vele projecten (gewoon) in volle gang, soms met minder flexibele arbeidskrachten (ZZP’ers, uitzendkrachten, buitenlandse werknemers). Dat is ook het advies vanuit werkgeversorganisaties aan hun lidbedrijven en met name opdrachtgevers. Kijk ook op onze site voor info hierover.

Maar wat kan er gebeuren als je project toch stil komt te liggen en er geen werk meer voorhanden is? We hebben een aantal situaties in beeld gebracht:

NOW
Als jouw bedrijf minder wil gaan werken dan kan de directie aanspraak maken op het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Dit noodfonds is in de plaats gekomen van de oud werktijdverkortingsregeling.
De NOW-regeling is simpeler en vooral veel sneller uitvoerbaar. De overheid neemt de loonkosten voor 90% over. En jouw werkgever betaalt zelf die laatste 10% van het loon. Jij merkt er niets van in jouw portemonnee.

Je houdt jouw baan
Maar, veel belangrijker, jouw baan blijft! Je mag niet worden ontslagen. Ook goed nieuws: de NOW geldt voor werknemers in vaste dienst maar ook voor flexkrachten en uitzendkrachten. Uitzendbureaus mogen namelijk ook ‘NOW aanvragen’.

Nog veel onzekerheid en onduidelijkheid
Het noodpakket moet worden uitgewerkt. Voor werkgevers, vakbonden, werknemers is nog niet alles duidelijk. Niet erg, het geeft aan dat er met veel inzet wordt gewerkt aan compensatie voor de ongure situatie waarin we als samenleving zijn beland.

Het belangrijkste, dat jij jouw baan en inkomen behoudt, is gegarandeerd. De punten en komma’s…? Laat dat maar aan jouw vakbond over. CNV Vakmensen werkt hard om samen met de regering - maar ook met jouw werkgeversorganisatie - duidelijkheid te scheppen en afspraken te maken. Afspraken die voorkomen dat bedrijven of werknemers omvallen in deze uitdagende tijd.

NOW is beter voor de WW
Met de invoering van de NOW is een pijnpunt weggepoetst dat nog wel bestond met de werktijdverkorting-regeling. Als je binnen de NOW naar huis worden gestuurd, omdat er geen werk is, dan verspeel je geen WW-rechten. Dat was eerder wel zo met de oude WTV-regeling. Nu betaalt de werkgever gewoon door, alsof je niet werkloos bent.

Let op jezelf en elkaar
Het is een spannende tijd, zowel op je werk als thuis. Samen komen we deze tijd beter door dan alleen! Let daarom goed op elkaar. Wij als CNV Vakmensen blijven jouw belang behartigen. Zodra er meer is te melden hoor jij van ons. Heb je in tussentijd corona gerelateerde vragen of opmerkingen? Aarzel niet en bel ons gerust. 030 751 1007. Een e-mail sturen mag ook: cnvinfo@cnv.nl. Ook mensen die nog geen lid zijn, kunnen nu lid worden met aantrekkelijke voorwaarden. Geen wachttijd voor hulp. Misschien goed om dit met je collega's te delen. Voor niet-leden is er een speciaal telefoonnummer: 030 751 1040.

Blijf meedenken en meepraten
Op de cao-tijdlijn van je achterban kun je alle ontwikkelingen binnen het cao onderhandelingstraject volgen. Ook als er ontwikkelingen zijn op het corona gebied met betrekking tot jouw werk. Laat ons daar ook horen hoe het op jouw werk gaat, wat jouw zorgen zijn en net als altijd kun je met elkaar in discussie gaan en je mening geven via www.jeachterban.nl/bouw
Alle cao-voorstellen van CNV Vakmensen kun je hier nog eens teruglezen. Reageren stel ik zeer op prijs.

Reageren
Heb je de behoefte te reageren op deze nieuwsbrief? Heel graag, je mening stel ik erg op prijs. Op Je achterban of via de mail.

Gijs Lokhorst
Onderhandelaar cao Bouw en Infra