Al het nieuws

Jaarmodel aannemersmaatschappij Van Gelder

Aannemersmaatschappij Van Gelder heeft de betrokken vakbonden gevraagd om het jaarrondmodel weer te verlengen met 1 jaar. Het jaarmodel 2021/2022 met een looptijd tot 31 maart 2022 liep teneinde. Aannemersmaatschappij Van Gelder wil het graag licht gewijzigd voortzetten. 

Aannemersmaatschappij Van Gelder stelt daarom voor om het jaarrondmodel licht gewijzigd voort te zetten voor de periode van 1 jaar te weten van 1 april 2022 tot 31 maart 2023. De wijzigingen zijn geel gearceerd geschreven in het jaarrondmodel die in de bijlage is toegevoegd.

Stemmen

Zoals bekend kan een afwijkend jaarmodel (artikel 28, lid 13) enkel worden overeengekomen als bij de cao Bouw en Infra de betrokken vakorganisaties instemmen. Wij zullen/kunnen pas instemmen als onze achterban (de leden) ons met meerderheid van stemmen daartoe mandaat verleend. 
Daarom het dringende verzoek om, uiterlijk 21 april, jouw stem uit te brengen. Je kan digitaal stemmen door hier te klikken. Jouw stem wordt uiteraard anoniem verwerkt. 

Krijg je deze nieuwsbrief per post, dan vind je het stemformulier op onze website https://www.cnvvakmensen.nl/bouw/bouwnijverheid/cao-bouw-en-infra/
Is digitaal stemmen voor jou niet mogelijk dan kun je het bijgaande stemformulier per post sturen aan: CNV Vakmensen, Willem Timmer, Postbus 2525, 3500 GM Utrecht. 

Het uitbrengen van je stem is belangrijk om als betrokken vakorganisaties inzichtelijk te krijgen hoeveel draagvlak er voor voortzetting van het jaarrondmodel is.

Heb je vragen of opmerkingen, dan hoor ik deze graag.

Willem Timmer
Bestuurder CNV Vakmensen
M.: 06 51 202 957
E: w.timmer@cnvvakmensen.nl

 

 

Downloads