Cao-partijen Bouw verlengen cao met één jaar

Het zijn bijzondere tijden. De bouw- en infrasector staat voor enorme uitdagingen als het gaat om de woningopgave, energietransitie, verduurzaming van gebouwen en het bereikbaar houden van ons land. De behoefte aan vakmensen is onverminderd groot. Tegelijkertijd groeit de onzekerheid voor werkgevers en werknemers door stijgende bouwkosten, inflatie, energiekosten en woonlasten. Juist nu willen cao-partijen daarom afspraken maken die helpen waar dat kan en duidelijkheid geven voor de komende periode.

Vanuit het besef dat de gehele sector het meest baat heeft bij arbeidsrust en duidelijkheid, hebben cao-partijen daarom de cao Bouw & Infra verlengd tot en met 31 december 2023. De huidige afspraken lopen tot en met 31 december 2022. Maar uiteraard is het aan jou om te bepalen of deze afspraak een definitief karakter kan krijgen. Jij bent nu aan zet. De cao-commissie (werkende leden onder de cao) is positief over de gemaakte afspraken en legt deze positief aan de leden voor.

In een normaal cao-traject worden leden vooraf geraadpleegd, spreken we mensen op projecten, vinden bijeenkomsten en discussies plaats en houden we enquêtes over de vraag met welke inzet we de onderhandelingen moeten ingaan. Gezien de bijzondere omstandigheden willen we kiezen voor deze ‘korte klap’ om op tijd duidelijkheid te geven over de cao-afspraken.

Voordeel is ook dat de eerste loonsverhoging meteen per 1 januari 2023 ingaat. Wanneer je pas in de loop van 2023 tot afspraken komt gaan de loonsverhogingen pas rond 1 juli of 1 augustus in omdat het traject om tot komen tot Algemeen Verbindend Verklaring enkele maanden in beslag neemt. Werkgevers maken geen afspraken over loonsverhoging zonder AVV. Een AVV verklaring zorgt er voor dat cao afspraken (dus ook loonsverhogingen) voor alle werkgevers gelden (georganiseerd of niet).

De afspraken op een rijtje:

Looptijd
De overeengekomen cao Bouw & Infra loopt van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023.

Loon- en salarisverhogingen

  • Per 1 januari 2023 (periode 01) wordt het vast overeengekomen loon/het salaris structureel verhoogd met 2,5%.
  • Per 1 juli 2023 (periode 07) wordt het vast overeengekomen loon/het salaris structureel verhoogd met 2,5%.

De lonen stijgen dus structureel met 5% verhoogd in één jaar. Dat is een niveau dat de laatste decennia niet tot stand is gekomen.

Vergoedingen
De vergoedingen in de cao, met uitzondering van de reiskostenvergoeding, worden verhoogd:

  • per 1 januari 2023 met 2,5% en
  • per 1 juli 2023 met 2,5%.

Mocht deze berekening bij afronding niet direct leiden tot een aanpassing, dan wordt de uitkomst telkens opgeteld bij toekomstige uitkomsten, zodanig dat deze op enig moment wel leidt tot een positieve aanpassing.

UTA-onderzoek
Cao-partijen laten onafhankelijk en representatief onderzoek doen naar de positie van uta-werknemers op het gebied van arbeidsvoorwaarden en arbeidstijden. Het onderzoek richt zich op de praktijk in de bedrijven en de ervaringen en wensen van uta-werknemers met betrekking tot de thema’s arbeidstijden, overuren en reisuren (aan uta-werknemers die op de bouwplaats werken). Het doel hiervan is de werknemers gezond en fit te houden en een aantrekkelijke sector te zijn. 

Het onderzoek is binnen het tijdsbestek van een half jaar afgerond. Na oplevering van het onderzoek gaan cao-partijen binnen een termijn van 3 maanden serieus met elkaar in gesprek over de positie van uta-werknemers en de eventueel geconstateerde knelpunten.

Ongewijzigd
De overige afspraken in de cao Bouw & Infra 2021/2022 worden ongewijzigd voortgezet en integraal meegenomen in de verlenging van deze cao.  

Jij kunt nu stemmen!

Nu gaat het om jou. Jij kunt nu jouw stem uitbrengen over dit eindresultaat.

KLIK HIER OM TE STEMMEN

Cao-traject online

Zoals al eerder genoemd verloopt een cao-traject normaal anders.  Nu springen we meteen door naar stemmen. Alsnog kunnen jullie online je vragen stellen en je opmekringen kwijt op de cao-tijdlijn. Na het stemmen kom je daar ook vanzelf terecht.  Klik hier om meteen naar de cao-pagina te gaan.

Werf een lid

JIj bent al lid, daarom ontvang jij deze nieuwsbrief. Hoe meer leden we hebben hoe groter jouw invloed op je cao wordt. Maak daarom nu je collega, familielid, vriend of kennis lid en ontvang bovenop de VVV-bon of 2 bioscoopbonnen een unieke CNV USB-stick voor je telefoon. Je mag ook kiezen voor een donatie aan een goed doel.

Het nieuwe lid krijgt 50% korting gedurende de eerste 6 maanden van het lidmaatschap. Hoe groter we worden, des te beter we kunnen onderhandelen voor jouw arbeidsvoorwaarden. Samen staan we sterker, werf een lid! Ga naar www.cnvvakmensen.nl/werven