Eerste ronde cao-onderhandelingen BIKUDAK

Te weinig loon en geen verbeteringen voor UTA-werknemers

Op maandag 20 november hebben vakbonden en werkgevers de eerste onderhandelingsronde gehad voor de cao BIKUDAK, waarin we samen met de werkgevers de voorstellen voor de nieuwe cao hebben besproken en toegelicht. Onze voorstellen vind je in de bijlage. Helaas hebben we moeten constateren dat de voorstellen van de werkgever niet aan onze verwachtingen voldeden. Wij praten jullie hieronder graag bij.

Voorstellen werkgevers

  • Een 1-jarige cao met een looptijd van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024.
  • Een loonsverhoging van 5,5% die ingaat op 1 juli 2024.
  • Geen enkele verbetering voor UTA-werknemers.

Geen herstel van de koopkracht

De loonsverhoging van 5,5%, die werkgevers voorstellen en die pas op 1 juli 2024 ingaat, is onvoldoende om de enorme inflatie van de afgelopen twee jaar te herstellen. Dit betekent dat jullie koopkracht er op achteruit gaat. Wij hebben daarom voorgesteld om de lonen per 1 januari 2024 te verhogen met 8% + €100,- bruto per maand. Het gaat financieel goed met de dakdekkerssector. Wij vinden dat de werknemers daar ook zeker van mee mogen profiteren. Daarom stellen wij ook voor dat niet alleen de hoge inflatie moet worden gecompenseerd, maar dat werknemers in deze sector er ook op vooruit moeten gaan.

Geen enkele verbetering voor UTA-werknemers

De werkgevers zijn de onderhandelingen gestart door duidelijk aan te geven dat zij niet bereid zijn om de arbeidsvoorwaarden voor UTA-werknemers te verbeteren. Het argument van de werkgevers is dat UTA-werknemers de laatste jaren wat hen betreft al genoeg verbeteringen in de cao hebben gehad. Wij vinden dit onbegrijpelijk, want nog altijd zijn er veel arbeidsvoorwaarden in de cao waarvan wij vinden dat deze tot het minimale behoren, niet van toepassing zijn op UTA-werknemers. Bijvoorbeeld overwerkvergoeding. Wij vinden dat alle uren die je meer werkt dan je contracturen gewoon uitbetaald dienen te worden. Een ander voorbeeld is de reiskostenvergoeding. Het is onbegrijpelijk dat er werkgevers zijn die de reiskosten van hun UTA-werknemers niet betalen. Dat betekent dat zij zelf geld moeten inleggen om op hun werk te komen.

Daarnaast hebben UTA-werknemers aanzienlijk minder verlofdagen dan dakdekkers. Toch bepaalt de werkgever in veel gevallen wanneer deze werknemers hun verlofdagen moeten opnemen, namelijk voor de zomersluiting en de wintersluiting van het bedrijf. Dit vinden wij niet kunnen.

Hoe nu verder?

Vanwege de grote verschillen tussen onze voorstellen en die van de werkgevers hebben de werkgevers aangegeven overleg te willen plegen met hun achterban. Hiervoor hebben zij meer tijd nodig. Hierdoor is besloten om de onderhandelingsronde van 27 november 2023 niet door te laten gaan. De volgende onderhandelingsronde staat nu gepland op 5 december 2023.

Wij houden jullie uiteraard op de hoogte van alle ontwikkelingen. Mocht je vragen en/of opmerkingen hebben dan kun je die hier op de cao-pagina plaatsen.

Hanane Chikhi
Vakbondsbestuurder CNV Vakmensen

Wil je reageren of heb je een vraag?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error