Asbest op je werkplek

Wat kun je doen?

Helaas komt het nog steeds voor dat werknemers op hun werkplek met asbest in aanraking komen. Asbest is schadelijk voor de gezondheid en brengt grote risico’s met zich mee. Wat kun je doen als dit bij jou op het werk het geval is?

Stappenplan asbest op de werkplek

1. Leg het werk stil

Zodra je weet dat je bent blootgesteld aan asbest leg je je werk stil. Informeer je collega's en werkgever over de situatie en zorg dat de Inspectie SZW wordt gebeld. Je werkgever moet de Inspectie bellen. Maar als dat niet gebeurt mag je ook zelf bellen.

Verwijder nooit zelf het asbest. Na onderzoek van de Inspectie SZW zal een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf het asbest weghalen.

2. Neem geen werkkleding mee naar huis

De schadelijke asbestvezels kunnen op je werkkleding terecht zijn gekomen. Neem je werkkleding dus niet mee naar huis.

3. Vermijd de plekken met asbest

Je werkgever is verplicht de ruimtes met asbest af te sluiten en te vermelden dat er gevaar is voor blootstelling aan asbest. Je zorgt er dan zelf ook voor dat je deze plekken vermijdt.

4. Laat vastleggen dat je bent blootgesteld aan asbest

Als je bent blootgesteld aan asbest, dan is het belangrijk dat dit officieel wordt vastgelegd. Onderstaande brief kan je daarbij helpen. Stuur deze brief naar je werkgever. Je werkgever registreert je blootstelling aan asbest in het personeelsdossier. Mocht je in de toekomst ziek worden, dan moet je bewijs van de blootstelling aan asbest kunnen laten zien. Ziekten die aan asbest zijn gerelateerd ontstaan namelijk meestal pas tientallen jaren na blootstelling.

5. Ga pas weer aan het werk als je werkplek veilig is

Eist je werkgever dat je toch doorwerkt? Doe dat niet! Je hebt een wettelijk recht (artikel 29 van de Arbowet) om dat te weigeren. Doe dat ook! Je hebt het recht om voor je eigen veiligheid en gezondheid op te komen.

6. Stel een persoonlijk dossier samen

Het is ook belangrijk dat je zelf alle gegevens over je blootstelling aan asbest op de juiste manier verzamelt en vastlegt. Dan weet je in de toekomst namelijk nog precies wat de situatie was. Je kunt dit doen in de vorm van een persoonlijk dossier.

Stel je jouw werkgever aansprakelijk, dan moet je een kopie van alle brief- en e-mailwisselingen tussen jou, je werkgever en de Inspectie SZW goed bewaren. Maak ook foto's van de situatie. Deze kun je als bewijsmateriaal in je dossier opnemen.

Zijn er meer collega's blootgesteld aan asbest? Of waren er andere mensen bij toen je in aanraking kwam met dit materiaal? Zorg dat je hen opneemt als contactpersoon in je dossier. Zij kunnen dan voor jou getuigen als dat later nodig is.