Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Betrokken en verantwoordelijk voor een maatschappelijke bijdrage
(Sector)raden

Sectorraad Voeding

De Sector Voeding is een van de zes sectoren binnen CNV Vakmensen. De Sectorraad Voeding vertegenwoordigt de leden van CNV Vakmensen die werken in de Land- en Tuinbouw, Vlees en Vis en Voedingsindustrie. Enerzijds houdt zij contact met de ledengroepen in de bedrijven en de branches en anderzijds vertegenwoordigt zij de leden in de Voeding binnen CNV Vakmensen en heeft afgevaardigden in de Bondsraad, het hoogste ledenorgaan binnen de vereniging CNV Vakmensen.

De sector kan grofweg worden ingedeeld in 3 branches:

Land en tuinbouw; enkele  cao's zijn Glastuinbouw, Open teelten, Hoveniers, Bos&Natuur, Loonwerk en Bedrijfsverzorging. In de Land en tuinbouw is CNV Vakmensen verbonden aan de cao Colland Arbeidsmarkt; deze voorziet in regelingen gericht op opleiding en scholing.

Vlees en vis; enkele cao's zijn Vleesverwerkende industrie, Pluimvee, Slagers en Gemaksvoeding

Voedingsindustrie; enkele  cao’s zijn:  Zuivel, Kaaspakhuizen, Drankenindustrie, Zoetwarenindustrie, Bakkersbedrijf, Graan be- en verwerkende industrie. Enkele grote ondernemingscao's zijn: Unilever, Heineken, Douwe Egberts, Bavaria, Aviko,

Wat doen we?

Actuele onderwerpen die in onze sector spelen en waar we regelmatig met elkaar over spreken, zijn:

  • de toenemende inzet van flexkrachten en de arbeidsvoorwaarden van flexkrachten;
  • persoonlijke ontwikkeling in relatie tot het gewenste opleidingsniveau;
  • productinnovatie en nanotechnologie.

Jaarlijks wordt een arbeidsvoorwaardennota opgesteld door de sectorraad en door de Bondsraad vastgesteld als uitgangspunt voor onze inzet om cao's in de sector aan te passen. Verder wordt tweejaarlijks een sectornota gemaakt met de belangrijkste ontwikkelingen in de sector

Even voorstellen

De sectorraad Voeding heeft momenteel 22 leden verdeeld over de 3 branches. Een sectorraad binnen CNV Vakmensen heeft maximaal 25 leden.

Het dagelijks bestuur van de Sectorraad bestaat uit:

Voorzitter: Bennie Wassink, 06-20476471 (Loonwerk) (plaatsvervanger Henk van der Boon, Loonwerk)
Secretaris: Harry Vogel (AVEBE) (plaatsvervanger Giel van Leeuwen, Hoveniers)
Lid dagelijks bestuur: Wietse Plantinga (Bakkers)

Afgevaardigden vanuit de Sectorraad Voeding naar de Bondsraad zijn: Kees Aangeenbrug (Groothandel in Bloembollen), Steven de Zwaan (Bedrijfsverzorging) en Koos Bosma (Friesland Campina). Peter van den Berg (Vleeswarenindustrie) en Wietse Plantinga (Bakkersbedrijven) zijn plaatsvervangers.

leden van de sectorraad voeding 

De sectorraad Voeding bestaat verder uit: Mark Brekelmans (Tuinzaden), Harry Hofman (Bakkers), Jan Hoogland (Tuinzaden), Wiljan Lever (Bakkers), Jenne Oosting (Rundveeverbetering), Walter Satter (Bakkers), Germ Kort (Jacobs Douwe Egberts), Gert-Jan Schuur (Pluimvee), Ben Wijnands (Corbion), Joop Weggemans (Zuivel) en Wim Wikkerink (Bedrijfsverzorgingsdiensten).

Interesse om mee te praten?

We zoeken nog leden uit diverse branches. Ben je geïnteresseerd in het lidmaatschap van de Sectorraad Voeding, dan kun je contact opnemen met voorzitter Bennie Wassink of sectorbestuurder Jeroen Warnaar. Dan wordt samen bekeken of de branche al vertegenwoordigd is en wat je zou kunnen bijdragen aan de Sectorraad.

De Sectorraad wil graag contact houden met de achterban. Mocht je de Sectorraad een keer een rondleiding willen geven op jouw bedrijf en ruimte hebben om te vergaderen, dan plant de sectorraad graag een keer een vergadering op jouw bedrijf. Neem bij twijfel gewoon contact met ons op om te overleggen.

Sectorondersteuning : Alice de Laat (secretariaat 030-751 1570 of e-mail secretariaatcollectief@cnvvakmensen.nl)

Sectorbestuurder: Jeroen Warnaar (mobiel: 06-20354990 of e-mail j.warnaar@cnvvakmensen.nl)

Bekijk de samenstelling Sectorraad voeding

Lees meer