Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Betrokken en verantwoordelijk voor een maatschappelijke bijdrage
(Sector)raden

Sectorraad Vervoer

De sector vervoer is een diverse sector binnen CNV Vakmensen. De sector kan worden onderverdeeld in 7 bedrijfstakken. De sectorraad vertegenwoordigt de leden die werkzaam zijn in deze sector, bijvoorbeeld bij het vaststellen van het arbeidsvoorwaardenbeleid. Ook worden een aantal leden van CNV Vakmensen afgevaardigd naar de Bondsraad van CNV Vakmensen. Dit is het hoogste ledenorgaan, waar allerlei belangrijke verengingszaken worden besloten.

De 7 bedrijfstakken van de sector vervoer zijn de volgende:


Beroepsgoederenvervoer (Transport)
De bedrijfstak beroepsgoederenvervoer (transport) kende tot 2017 twee cao's: de cao van het Beroepsgoederenvervoer (TLN) en de cao van het Goederenvervoer (KNV). Deze cao's zijn nu samengevoegd tot één cao Beroepsgoederenvervoer.). Daarnaast zijn er nog een aantal bedrijfscao's, bijvoorbeeld bij DHL.

Besloten Bus (Tour)
De werknemers binnen de tourbranche zijn degene die vakantiereizigers naar hun bestemming brengen, de reis leiden, of vanaf het thuisfront een reis in goede banen leiden. De tourbranche kent een bedrijfstak cao, de cao besloten bus, die algemeen verbindend is verklaard.

Burgerluchtvaart
In de burgerluchtvaart wordt al gauw gedacht aan KLM. Maar naast de diverse KLM cao's die door CNV Vakmensen worden afgesloten, zijn er ook cao's bij Transavia en Martinair.

Havens, Rijn- en Binnenvaart
De Havens zijn voor CNV Vakmensen de op- en overslagbedrijven ( ertsen / kolen/ agri, containers, olie en sjor ( verhurende bedrijven ) ) maar ook diverse rederijen en aanverwante bedrijven zoals bijvoorbeeld SGS. Grote bedrijven zijn bijv. ECT, EMO en Vopak. De sector Havens kent geen bedrijfstak CAO, maar vooral veel grote bedrijfscao's.

Spoorwegen
De bedrijfstak spoorwegen omvat de bedrijven die grotendeels betrokken zijn bij het vervoer over rails in Nederland. Het zijn echter niet alleen vervoerders, maar ook de spoorbeheerder en bedrijven betrokken bij onderhoud en inrichting van de railinfra. Kenmerkend is dat veel bedrijven in deze bedrijfstak van oudsher tot de Nederlandse Spoorwegen behoorden. De belangrijkste cao's zijn die van NS en van ProRail

Stad- en Streekvervoer
In de bedrijfstak stad- en streekvervoer vallen de bedrijven die zich bezig houden met openbaar vervoer. Het gaat daarbij om de stadvervoerders en streekvervoerders. De sector wordt gekenmerkt door de aanbestedingen en de hoeveelheid concessiewisselingen die daarmee gepaard gaan. Er zijn twee belangrijke bedrijfstakcao's, namelijk de cao Openbaar Vervoer en de cao voor Multimodaal vervoer. Daarnaast hebben een aantal grote stadsvervoerders een eigen bedrijfscao.

Taxi
Voor deze bedrijfstak geldt de bedrijfstak-cao taxi. Deze geldt voor het groepsvervoer, schoolvervoer, ziekenvervoer, de straat-taxi's en het vervoer voor de huisartsenposten.

Wat doet de sectorraad?

De sectorraad houdt zich vooral bezig met de voorbereiding van de vereningszaken in de bondsraad. Daarnaast wordt jaarlijks de arbeidsvoorwaardennota van het CNV besproken en wordt de arbeidsvoorwaardennota van de sector vervoer opgesteld. Deze arbeidsvoorwaardenota is het uitgangspunt voor de cao onderhandelingen in de sector vervoer. Belangrijke onderwerpen uit het vervoer komen daar aan de orde, zoals: robotisering, (sociale) veiligheid, werkverdringing en sociale innovatie.

Wie zit in de sectorraad?

De sector Vervoer heeft een sectorraad van maximaal 21 leden. Elke bedrijfstak mag 3 leden afvaardigen naar de sectorraad.

Het dagelijks bestuur van de sectorraad bestaat uit:

 • Henk van Mullem (taxi)
 • Krijn van Tiggelhoven (burgerluchtvaart) is secretaris

Afgevaardigden vanuit de sectorraad naar de bondsraad:

 • Corina Hensen (havens)
 • Lubbert Schenk (spoor)
 • Jeroen Wijers (stad- en streekvervoer)

De plaatsvervangend afgevaardigden vanuit de sectorraad naar de bondsraad:

 • Mart van der Krabben (stad- en streekvervoer)
 • Cock van der Pol (burgerluchtvaart)
 • Jan Dijk (stad- en streekvervoer)

Verder bestaat de sectorraad vervoer uit:

 • Jan Roelof Boerlage (Taxi)
 • Elroy Gelderblom (besloten bus)
 • Jacques Guerin (besloten bus)
 • Linda Reitsema-Hakvoort (beroepsgoederenvervoer)
 • Eric van Holst (havens)
 • Karel Kuiper (spoor)
 • Theo Nuijten (beroepsgoederenvervoer)
 • Patricia Oosterom (besloten bus)
 • Jan van Rees (havens)
 • Matthias Voerman (beroepsgoederenvervoer)
 • Peter Wiegel (burgerluchtvaart)
De sectorraad vindt het belangrijk om te weten wat er bij jou speelt. Mocht je de in gesprek willen met de sectorraad of wil je ze ergens bij uitnodigen neem dan contact met ons op. Dat kan door een e-mail te sturen aan de sectorbestuurder via s.vandermeulen@cnvvakmensen.nl of per telefoon: 06 22 39 29 64.