Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Betrokken en verantwoordelijk voor een maatschappelijke bijdrage
(Sector)raden

Sectorraad Industrie

De industrie is een belangrijke sector van CNV Vakmensen welke gekenmerkt wordt door veelzijdige werkterreinen en verschillende bedrijven.

CNV Vakmensen heeft de werkterreinen van de industrie onderverdeeld in vijf vakgroepen.

 • Chemie en Energie
 • Metalektro
 • Metaaltechniek
 • Papier en Karton en Grafimedia
 • Textiel en Confectie

Sectorraad Industrie

De leden worden vertegenwoordigd door de sectorraad Industrie. De sectorraad kent maximaal 25 zetels. Eens per vier jaar worden de sectorraad opnieuw samengesteld via verkiezingen onder de leden. De sectorraad Industrie is daarmee een democratisch gekozen orgaan binnen de vereniging van CNV Vakmensen.

De sectorraad vaardigt drie leden af naar de bondsraad, bespreekt het beleid van CNV Vakmensen, stelt arbeidsvoorwaardenbeleid vast voor de sector, stimuleert activerend vakbondswerk en zorgt voor een herkenbaar profiel binnen de sector industrie. De sectorraad komt een aantal malen per jaar bijeen.

Leden sectorraad

De sectorraad industrie bestaat uit 25 leden. Zie overzicht >

Dagelijks Bestuur:

Voorzitter: Wilgerd Smeenk
Secretaris: nog niet bekend
2e secretaris: nog niet bekend

Afgevaardigden naar de Bondsraad:

Nog niet bekend

Plaatsvervangende leden Bondsraad:

Nog niet bekend

Wat doet een lid van de sectorraad industrie?

Een lid van de sectorraad bespreekt de vele uitdagingen in de industrie zoals bijvoorbeeld: herkenbare dienstverlening voor leden, de talentontwikkeling van vakmensen, de vernieuwingen in de techniek  en hoe willen we in de samenleving en industrie vakbond zijn. Verandering is onvermijdelijk en zal elk van ons raken, of we dat nu willen of niet. Het sectorraadslid moet aanpakken en doorpakken. Het sectorraadslid houdt zich bezig met:

Het verenigingsbeleid
 • Het lid van de sectorraad is de schakel tussen de bondsraad en de sector industrie. Er moet dan ook een goede verbinding zijn tussen de leden in de sector en de leden die de sectorraad vertegenwoordigen. 
 • Bespreekt alle verenigingszaken en het beleid van CNV Vakmensen.
Arbeidsvoorwaardenbeleid
 • Adviseert het bondsbestuur en adviseurs in de bond over sociaal economische onderwerpen die de sector industrie raken. En over het algemene CNV-arbeidsvoorwaardenbeleid.
 • Stelt het arbeidsvoorwaardenbeleid voor de sector industrie vast binnen de kaders van de algemene CNV-nota.
 • Raadpleegt de cao-commissies, centrale besturen bedrijfsledengroep (CBBLG) en besturen bedrijfsledengroep (BBLG) als het gaat om het sectorale arbeidsvoorwaardenbeleid en alvorens de CNV-arbeidsvoorwaardennota definitief vast te stellen.
Vakbondsprofiel en activerend vakbondswerk
 • Het sectorraadslid geeft leiding aan de ontwikkeling van het vakbondsprofiel en uitvoering van het vakbondswerk in de bedrijven en de belangenbehartiging in de sector.
 • Stimuleert een georganiseerd netwerk van vrijwilligers en kaderleden in bedrijven om de zichtbaarheid op de werkvoer van de vakbond te vergroten.
 • Ondersteunt kadergroepen zoals cao-commissie’s en besturen van bedrijfsledengroepen.

 

Vakbondsprofiel 2016-2020 : Arbeid 4.0

De sectorraad heeft het thema Nieuwe technologie en innovatie gekozen om profiel te trekken in de industrie. Maatschappelijke discussie maar ook doelstellingen in het Techniekpact, Energiepact en Topsectorenbeleid geven aan dat veranderingen op komst zijn.

We leven in een tijdperk van de vierde industriele revolutie waarin Smart Industry centraal staat door het slimmer inzetten van machines, robots en software impact op onze manier van werken. Naast productinnovatie en procesinnovatie is organisatorische innovatie erg belangrijk. Dit laatste wordt ook wel sociale innovatie genoemd. We zullen moeten kijken naar de gevolgen voor onze werkplek en arbeid. Kortom, met elkaar praten over Arbeid 4.0. De sectorraad industrie wil zich inzetten om in de bedrijven en op de werkvloer het gesprek te voeren over technologie en organisatorische innovatie.

 

Leden Sectorraad Industrie

 • Asir Akat
 • Carlo Bentlage
 • W.A.B. Brugman
 • Eduard Bruheim
 • Roy Hendrix
 • Eugene Hoeven
 • Dirk-Jan de Jong
 • Ruud Kraaij
 • Caroline Schlepers
 • Wilgerd Smeenk (voorzitter)
 • Herman Steunenberg
 • Wim Verbaarschot
 • Piërre Verdult
 • Han Vossebeld
 • Eric van Westerlaak
 • John van Zijl