Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Betrokken en verantwoordelijk voor een maatschappelijke bijdrage
(Sector)raden

Raad van Zelfstandige Professionals

Steeds vaker gaan werknemers aan de slag als zelfstandige. Vaak uit overtuiging om als zelfstandig ondernemer aan de slag te willen gaan. Soms ook gedwongen door de omstandigheden. CNV Vakmensen wil er zijn er voor álle werkenden, ongeacht dienstverband of contractvorm. Vroeger was het gebruikelijk dat je jarenlang bij dezelfde werkgever werkte, maar die tijd ligt achter ons. Nu komt het steeds vaker voor dat je tijdens je werkbare leven bij verschillende werkgevers gaat werken. Met verschillende contracten. Flex, vast of als zelfstandige. Bij elk soort contract heb je weer andere vragen en loop je tegen andere problemen aan.

Wij willen er als vakbond voor alle leden zijn. De leden die als zelfstandige aan het werk zijn kunnen terecht bij CNV Zelfstandigen, onderdeel van CNV Vakmensen. Soms werken leden niet volledig als zelfstandige, maar combineren ze dit met een baan bij een werkgever. De belangen van de leden die als zelfstandige aan het werk zijn worden in de vereniging CNV Vakmensen behartigd door de Raad van Zelfstandige Professionals.

Raad van Zelfstandige Professionals

In de raad van Zelfstandige Professionals zitten gemotiveerde leden die als zelfstandige werken en hart hebben voor de vakbond. Visie ontwikkelen over werkrelaties tussen werkgevers, werknemers en zelfstandigen. Iets willen betekenen voor zelfstandigen in alle sectoren. Die gewoon begonnen zijn of gestart zijn vanuit de ww of wao.

De missie van de raad van Zelfstandige Professionals is:

 • CNV Zelfstandige Professionals streeft naar een contractvorm neutrale arbeidsmarkt waar kwaliteit van werk en niet de contractvorm de doorslag geeft;
 • CNV Zelfstandige Professionals denkt niet, daar waar het gaat om contractvormen, in tegenstellingen maar in mogelijkheden;
 • CNV Zelfstandige Professionals streeft naar behartiging van de belangen van alle werkenden om tot 21e eeuwse belangenbehartiging te komen;
 • CNV Zelfstandige Professionals wil binnen de vakbeweging discussie over de positieve, emancipatoire rol van zelfstandigen binnen het brede scala van de arbeidsmarkt.

De raad van Zelfstandige Professionals is in ieder geval verantwoordelijk voor:

 • De vorming van het vakbondswerk, waaronder het beleid, ten behoeve van de zelfstandige professionals en heeft ten aanzien van die aangelegenheden besluitvormende bevoegdheden.
 • Het vestigen van een herkenbaar profiel naar leden en potentiele leden.
 • Het leveren van een bijdrage aan de jaarlijkse beleidscyclus van de bond, waarin de te behalen resultaten worden verwoord.
 • Het organiseren van activiteiten voor de leden van de groep zelfstandige professionals.
 • Het bespreken van zaken die tijdens de vergadering van de bondsraad aan de orde zijn, alsmede het zonodig formuleren van voorstellen ten behoeve van de bondsraad.
 • Het verkiezen van twee leden en twee plaatsvervangende leden uit de raad van zelfstandige professionals die als (plaatsvervangende) afgevaardigde van de raad van zelfstandige professionals deel zullen uitmaken van de bondsraad.

Wie zitten er op dit moment in de Raad van Zelfstandige Professionals?

 • Bert Westra (voorzitter)
 • Mark Lantrok (secretaris)
 • Roelof Boersma
 • Schalk Bontenbal
 • Jan Henk Geerts
 • Ad van Koppen (bondsraad)
 • Harry Luijk
 • Ben van Raaij
 • Peter Rozema
 • Geert van der Velde
 • Bas Verboog
 • Jan Ekke Wigboldus
 • Ferdinand Zomerman (bondsraad)

Heb je een vraag voor een van deze raadsleden of heb je een opmerking? Mail dan naar: cnvzelfstandigen@cnvvakmensen.nl. De raad heeft vanuit CNV Vakmensen ook een coach, Barbara Bosgoed. Mail: b.bosgoed@cnvvakmensen.nl of bel: 06-20471876.

Meer informatie over de dienstverlening en het lidmaatschap kun je vinden op: www.cnvzelfstandigen.nl

Raad voor zelfstandige professionals