Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die verschil maakt
Voor een rechtvaardige en betrokken samenleving
Wie we zijn

Organisatie

CNV Vakmensen is een vereniging. Als lid kun je invloed uitoefenen op beleid en andere leden ontmoeten tijdens informatie- of gezelligheidsbijeenkomsten. Ook kun je actief worden voor de bond als vrijwilliger.

Van lid tot bondsraad

CNV Vakmensen is een democratische organisatie, waarin leden meebeslissen over het beleid van de bond. Dat gebeurt via de (sector)raden en de bondsraad, het hoogste orgaan van de bond. Er zijn zes sectorraden (voor de sectoren bouw, dienstverlening, handel, industrie, vervoer en voeding) en drie sectoroverstijgende raden (voor senioren, anders actieven en zelfstandige professionals). 

Elk lid mag zich tijdens de verkiezingsperiode kandidaat stellen om toe te treden tot de voor hem of haar geldende raad. De leden uit de specifieke sectoren stemmen uiteindelijk. De kandidaten met het meest aantal stemmen krijgen een plaats in de voor hun geldende raad. Vanuit de sectorraden worden leden afgevaardigd voor de Bondsraad, het hoogste orgaan van CNV Vakmensen. Daarin is plaats voor drie personen uit iedere sectorraad en twee personen uit de overige raden. 

Wie zijn wij
 

Zet je in voor CNV Vakmensen

CNV Vakmensen is altijd op zoek naar vrijwilligers. Je kunt je bij ons inzetten op een manier die bij jou past.

Bekijk de mogelijkheden