Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Verzekeraars en vakbonden samen aan de slag met Sociale Agenda

De werkgelegenheid in de verzekeringsbranche staat sterk onder druk. Elk jaar verdwijnen er gemiddeld zo’n 1.400 banen. Tegelijkertijd is er ook behoefte aan nieuw talent voor specifieke functies. Vakbonden en werkgevers lanceren vandaag een ‘Sociale Agenda’, een gezamenlijke toekomstvisie op de werkgelegenheid in de branche.

De cijfers zijn duidelijk en wijzen naar beneden: in de afgelopen 10 jaar is het aantal banen in de verzekeringsbranche gedaald van zo’n 56.000 naar 42.000. ‘Gemiddeld verdwijnen er in de branche zo’n 1.400 banen per jaar, zegt Sandra Hendriks, onderhandelaar van CNV Vakmensen. “Vooral de laatste jaren is er een scherpe lijn naar beneden. We moeten ons erop voorbereiden dat meer mensen hun baan gaan kwijtraken. Daarom is het ook zo belangrijk dat we met elkaar, werkgevers en vakbonden, naar de toekomst kijken en werknemers hier zo goed mogelijk op voorbereiden. Voor de een betekent het begeleiding naar een baan buiten de branche, voor de ander omscholing naar een baan binnen de branche.”

Behoefte aan nieuw talent

Want naast het feit dat er veel banen verdwijnen, is er ook behoefte aan nieuwe vaardigheden en specifieke kennis. Er is bijvoorbeeld grote behoefte aan nieuw talent vooral op datagebied. Tegelijkertijd kampt de sector met een groeiend aantal moeilijk vervulbare functies. In 2017 stonden ongeveer 310 vacatures langer open dan drie maanden. Dat is 48 procent van het totaal aantal vacatures, oftewel bijna één op de twee vacatures is moeilijk te vervullen. Hendriks: “Een van de plannen in de Sociale Agenda is dat we een arbeidsmonitor willen ontwikkelen die toekomstige arbeidsbehoeften in kaart brengt. Als we dat weten, kunnen we ook gaan nadenken over specifieke opleidingen voor schaars personeel.”

Brede inzetbaarheid

Uit een enquête onder verzekeraars blijkt dat bijna 60 procent van hen investeert in de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers. Dat is een toename van 20  procent ten opzichte van 2016. Dit blijkt uit een enquête onder verzekeraars door het Verbond van Verzekeraars. Het stimuleren van medewerkers om hen zelf de regie te laten nemen over hun loopbaan, het geven van een antwoord op de toenemende vraag naar maatwerk qua arbeidsvoorwaarden en de voortdurende zoektocht naar nieuw talent staan centraal in de nieuwe Sociale Agenda voor 2019-2021. De agenda met een toekomstvisie op arbeid binnen de verzekeringsbranche is het resultaat van gezamenlijke inspanningen van de vakorganisaties, CNV Vakmensen, FNV Finance en De Unie en de verzekeraars.

Behoefte om samen op te trekken

“Dat werkgevers en werknemers een gedeelde toekomstvisie neerleggen is bijzonder en een unicum in Nederland”, aldus Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars. “Er bestaat een behoefte om samen op te trekken, deels geboren uit noodzaak: de consolidatie, krimp in werkgelegenheid en de continue stroom aan wet- en regelgeving door de overheid maakt  dat verzekeraars versneld een overstap moeten maken van proces,- naar projectmatig werken omdat deze manier van werken continue inspelen op de actualiteit mogelijk maakt.” Hendriks: “Voor lang niet iedereen zal dit een makkelijk proces zijn. De Sociale Agenda biedt handvatten om medewerkers bij dit proces te ondersteunen.”

Zelf regie nemen

Volgens de vakorganisaties en het Verbond en heeft de Sociale Agenda over 2014-2018 in belangrijke mate bijgedragen aan het bewustwordingsproces te investeren in het personeel van de toekomst. Zo gaan de werkgevers en de sociale partners door op het reeds ingeslagen pad door werknemers te stimuleren zelf de regie te nemen over hun loopbaan. Immers, een leven lang werken voor een baas komt steeds minder voor. Medewerkers moeten nadenken over een plan  b of c. De sector speelt hier op in door een leeromgeving te creëren waar medewerkers zich blijvend kunnen ontwikkelen zowel binnen als buiten het verzekeringsbedrijf. Zo zijn de afgelopen vier jaar ‘best practices’ ontwikkeld om in duurzame inzetbaarheid te stimuleren. Deze goede voorbeelden publiceert het Verbond in de eerste helft van 2019 op www.verzekerjeinzet.nl.

Veranderende eisen

Daarnaast veranderen de eisen die medewerkers aan hun werkomgeving stellen. De vraag naar maatwerk neemt toe met arbeidsvoorwaarden die passen bij de levensfase en voorzien in de juiste privé-werkbalans. Werkgevers en werknemers beloven in de agenda aan de slag te gaan met deze verscheidenheid binnen het arbeidsvoorwaarden, -en omstandighedenbeleid. De vakorganisaties willen graag verder onderzoeken of er een link bestaat tussen het huidige beloningssysteem en de mate waarin medewerkers breed inzetbaar zijn.

Lees hier de Sociale Agenda >

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid