Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Protocol maakt participatie mensen met arbeidsbeperking tot prioriteit

Afgelopen dinsdag hebben CNV, FVN en AWVN het protocol vergroting arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking ondertekend. In het sociaal akkoord en de daarop volgende participatiewet is afgesproken dat in totaal per 2026 100.000 banen in de marktsector worden gecreëerd voor mensen met een beperking.

Om deze doelstellingen verder te bespoedigen hebben CNV, FNV en AWVN uitgesproken de participatie van mensen met een arbeidsbeperking tot prioriteit te maken van het cao-beleid. Het opgestelde protocol zal in alle aankomende cao-onderhandelingen meegenomen worden om heldere afspraken te maken over het aantal werkplekken dat een werkgever ter beschikking stelt en de eerlijke beloning voor mensen met een arbeidsbeperking.

Namens het CNV tekende Piet Fortuin het protocol: “CNV Vakmensen werkt aan een eerlijke samenleving, waar voor iedereen een plek is om te kunnen werken. Helaas zien we dat vooroordelen er vaak toe leiden dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt niet aan de bak komen. Met de doelstellingen die de regering heeft gesteld, is het ook onze taak om in alle 500 cao’s die we afsluiten voorwaarden te scheppen zodat iedereen ook kan meedoen op de arbeidsmarkt. Wat ons betreft moeten we de doelstelling van 100.000 nieuwe arbeidsplekken in 2026 niet halen, maar juist ver overschrijden. Pas dan is de participatiewet een succes!”

Het protocol wordt opgenomen in het arbeidsvoorwaardenbeleid van het CNV voor 2016.
Protocol arbeidsparticipatie mensen met een arbeidsbeperking

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid