Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
'Kabinet mist historische kans op fatsoenlijk pensioen voor iedereen'

Geen pensioenakkoord Q & A

Het CNV zit altijd aan tafel voor de beste deal voor werkend Nederland. Het pensioenplan, zoals dat 20 november uiteindelijk op tafel lag, was op de inhoud veel te mager. Het liet te veel vragen onbeantwoord. Het plan bevatte te veel risico’s voor grote groepen mensen. Het plan in deze vorm zou alle tegenvallers en risico’s terecht laten komen bij werkend Nederland.

Waarom is het pensioenakkoord geklapt?

Kabinet, vakbonden en werkgevers konden het niet eens worden over de volgende zaken:

 • AOW-leeftijd (zou te snel stijgen)
 • Stijging pensioenleeftijd (bleef gelijk op gaan met stijgende levensverwachting)
 • Boete voor werkgever bij vervroegd uittreden werknemer werd niet afgeschaft (RVU)
 • Geen verplicht pensioendeelname voor zzp’ers
 • Geen compensatie voor afschaffen doorsneesystematiek (pensioenpremie zou fors moeten stijgen om toch goed stelsel te waarborgen)
 • Geen snellere indexatie (huidig gepensioneerden profiteren onvoldoende van dit akkoord)

Nemen de bonden hun verantwoordelijkheid niet?

Dat doen we juist wel. Met dit plan zou Nederland ernstig worden gedupeerd. We willen dat een werknemer op tijd en gezond met pensioen kan, zonder dat zijn werkgever beboet wordt voor zijn vervroegde uittreden.

Wat wil het CNV dan wel?

Het CNV wil collectiviteit, solidariteit en verplichtstelling behouden. We willen de verhoging van de AOW-leeftijd terug naar het eerder met de politiek afgesproken tijdpad (pas in 2025), zodat mensen zich fatsoenlijk kunnen voorbereiden op hun oude dag. Daarnaast willen we dat de mensen die nu zo’n beetje buiten het stelsel vallen, zoals zzp’ers, ook een fatsoenlijk pensioen opbouwen. En dan zonder dat ze zich met een hoger tarief uit de markt prijzen.

Zo’n stelsel bestaat nu al in grote lijnen. Het Nederlandse pensioenstelsel is een van de beste stelsels ter wereld. En als je dat niet kunt verbeteren, moet je het niet veranderen.

Het CNV zit altijd aan tafel voor de beste deal voor werkend Nederland. Dat zijn we verplicht aan onze leden, aan heel het land. We kunnen en willen daarom nooit tekenen voor verslechtering.

Is dit het einde van ‘de polder’?

Het veelgeroemde polderoverleg bestaat bij het idee dat je beter samen uit moeilijke kwesties kunt komen dan dat je er samen ruzie over maakt. Maar soms kan je er - zonder ruzie te maken - ook samen niet uitkomen.

Geen deal dus?

Wij vinden het plan - zoals het er nu ligt - op de inhoud veel te mager. Het laat te veel vragen onbeantwoord en bevat heel veel risico’s voor grote groepen mensen. Met een pensioenstelselaanpassing in deze vorm zou het hele pensioenstelsel van Nederland drastisch verslechteren. Daar kan het CNV met goed fatsoen niet voor tekenen.

Als het kabinet een andere koers gaat varen, komt het CNV dan terug aan tafel?

Het CNV zit altijd aan tafel voor de beste deal voor werkend Nederland. Er moet alleen wel wat op tafel liggen om over te praten. We - kabinet, vakbonden en werkgevers - moeten het pensioen toekomstbestendig maken. En dan met behoud van de huidige verworvenheden voor onze oude dag. Dat was, en is de opdracht.

Manifestatie CNV op de Dam

 

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid