Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Mobiliteitscentrum moet vakmensen in pluimveesector behouden

"Komende tijd valt door de fipronil-crisis op het ene bedrijf het werk stil, terwijl op het andere een enorme piek ontstaat door het ruimen van het bedrijf. Met een mobiliteitscentrum kunnen werkgevers via collegiale in- en uitleen zorgen dat de werkgelegenheid behouden blijft, en vakmensen niet vertrekken", stelt Peter de Jong, sectorbestuurder bij CNV Vakmensen. "Ook kan dit werkloosheid beperken of zelfs voorkomen." Werkgevers en werknemers in de pluimveesector hebben afspraken gemaakt over de gevolgen van de fipronil-besmetting voor de werkgelegenheid. Ook is bij het ministerie van Economische Zaken een verzoek gedaan voor 'deeltijd-ww'.

De afspraken volgen uit het overleg waar CNV Vakmensen om had gevraagd naar aanleiding van de problemen in de pluimveesector. "Het is positief dat de staatssecretaris van Landbouw inmiddels heeft toegezegd ondernemers in de sector bij te staan. Voor ons is het belangrijk dat er ook oog is voor het lot van de honderden werknemers in de eiersector. Het gaat daarbij niet alleen om werknemers op de bedrijven die failliet dreigen te gaan, maar ook om werknemers bij toeleveranciers en afnemers in de keten", aldus De Jong.

Mobiliteitscentrum

"Concreet hebben wij drie afspraken gemaakt met de werkgevers." De Jong: "Allereerst komen wij met een meldpunt waar werknemers terecht kunnen met vragen, zij kunnen hiervoor terecht bij de vakbond. Daarnaast willen we een mobiliteitscentrum instellen. Het is belangrijk dat deze crisis niet leidt tot verlies van ervaren vakmensen en verlies van werkgelegenheid. Het mobiliteitscentrum regelt dat werknemers tijdelijk, en binnen hun regio op, bij andere pluimveebedrijven aan het werk kunnen als het werk bij hun eigen werkgever stilvalt."

Deeltijd-ww

De derde afspraak uit het overleg met de werkgevers is dat er bij de minister van Economische Zaken een aanvraag wordt gedaan voor tijdelijke werktijdverkorting. Dit is een regeling waar bedrijven gebruik van kunnen maken in extreme omstandigheden. De regeling houdt in dat werkgevers het aantal arbeidsuren tijdelijk kunnen verlagen om personeelskosten te drukken.

"De betrokken werknemers krijgen voor de verloren arbeidsuren een ww-uitkering, zodat het inkomensverlies weinig of niets is", aldus De Jong. Het is nog niet duidelijk of de minister de werktijdverkorting toekent voor de sector.          

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid