Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Kortere werkweek bij Achmea van 34 uur

Als eerste bedrijf in de financiële sector gaat verzekeraar Achmea over op een werkweek van 34 uur. Dit is een van de meest opvallende afspraken in de nieuwe cao, waarover CNV Vakmensen zojuist een akkoord heeft bereikt.

“Tijd is een schaars goed. Met de invoering van een kortere werkweek levert Achmea een belangrijke bijdrage in de discussie over korter werken, waar wij als CNV voor pleiten”, zegt onderhandelaar Ike Wiersinga van CNV Vakmensen.

Tweejarige cao

Achmea heeft zo’n 13.000 werknemers in dienst. De nieuwe cao geldt voor twee jaar (met ingangsdatum 1 december 2019). De werkweek van 34 uur gaat in per 1 januari 2021. Komend jaar wordt gebruikt om de overgang naar een kortere werkweek soepel te laten verlopen.

Naar een 30-urige werkweek

CNV-voorzitter Piet Fortuin brak vorige week in De Telegraaf en het FD een lans voor een kortere werkweek, van op termijn 30 uur. De cao-afspraak bij Achmea past in die trend, zegt Wiersinga. “Zo’n verandering gaat in stappen, daar is tijd voor nodig. De cao-afspraak bij Achmea laat zien dat het kán. Het is goed dat we in Nederland met elkaar het gesprek voeren over een nieuwe balans tussen werk en vrije tijd.”

Kortere werkweek betekent hoger uurloon

De afspraak over de 34-urige werkweek houdt concreet in dat werknemers per 1 januari 2021 korter gaan werken, maar wel met behoud van loon. Het uurloon gaat dus in feite omhoog. Omgerekend komt dit neer op een loonsverhoging van 5,88%. “We hebben natuurlijk ook gedacht aan werknemers die nu al 34 uur of korter werken. Zij krijgen per 1 januari 2021 gewoon een loonsverhoging van 5,88%”, zegt Wiersinga.

Los van deze operatie krijgen de werknemers per 1 januari 2020 alvast een loonsverhoging van 1%. De totale waarde van de loonsverhoging in de tweejarige cao is dus bijna 7% (1% plus 5,88%).

Andere cao-afspraken: inzetbaarheid, geboorteverlof, scholing, verlofsparen

Verder zijn in de nieuwe cao onder meer afspraken gemaakt over:

  • Inzetbaarheid oudere werknemers: stap terug in uren of functie – Oudere werknemers krijgen faciliteiten om een stap terug te doen in functie of in contracturen. Het salaris wordt in drie stappen afgebouwd naar het nieuwe niveau, met behoud van volledig pensioen.
  • Ruimer geboorteverlof voor partners - Vanaf 1 januari 2020 kunnen partners bij de geboorte van een kind in totaal zes weken (volledig) betaald verlof opnemen.
  • Proef met onbeperkt opleidingsbudget – Op een aantal afdelingen start Achmea een proef met scholing, waarbij het budget niet de beperkende factor is. Het gaat om opleidingen die passen binnen het ontwikkelplan van de werknemer en die bijdragen aan de inzetbaarheid.
  • Verlofsparen – Er komt een verlofspaarregeling, zodat werknemers zelf meer regie krijgen om op een gezonde manier aan het werk te blijven.

Het cao-akkoord wordt komende tijd voorgelegd aan de leden.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

Lees ook

Word nu lid van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen 
  • Rechtshulp voor werk en privé 
  • Hulp bij je belastingaangifte 
  • Korting op verzekeringen 
  • Informatie en advies bij ziekte

 

Word lid met 50% korting