Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Eerder stoppen met werken weer mogelijk voor afbouwers

”Voor werknemers in de afbouw, die daadwerkelijk werken op de bouwplaats, wordt het weer mogelijk om eerder te stoppen met werken. Door deze afspraak - én de 6% loonsverhoging die nu is overeengekomen – leg ik dit principeakkoord vol vertrouwen voor aan onze leden”, zegt onderhandelaar Roel van Dijk van CNV Vakmensen.

Het betreft een principeakkoord voor de cao Afbouw met een looptijd van twee jaar (tot aan januari 2022).

De loonsverhogingen, van telkens 3%, volgen op 1 mei aanstaande en 1 januari 2021. In 2021 stijgt het loon verder doordat vanaf januari dat jaar werkgevers de premie voor opleidings- en ontwikkelfondsen geheel voor hun rekening nemen. Vakbondsleden profiteren bovendien extra vanaf aanvang van de nieuwe cao doordat de werkgeversbijdrage in hun contributie wordt verhoogd tot 75 euro.

Pensioenakkoord

De nieuwe cao Afbouw geeft inhoud aan de uitgangspunten van het nieuwe pensioenakkoord. Alle werknemers die in de bouwprojecten actief zijn kunnen vanwege de zware werkomstandigheden ervoor kiezen om 3 jaar vóór de AOW-leeftijd te stoppen met werken. De afspraak geldt niet voor ‘kantoorpersoneel’, de zogenaamde uta-werknemers (Uitvoerend Technisch Administratief).
Deze regeling staat open voor alle werknemers die al 45 jaar in de bouwkolom werken of 10 van de laatste 15 jaar in de afbouw actief zijn. Roel van Dijk: “En daarmee is dus een CNV-wens uitgekomen dat na 45 jaar automatisch recht op pensioen ontstaat. Het inkomen gedurende die drie jaar komt uit eigen inbreng van zogenoemde 55-rechten, aangevuld met geld uit de bedrijfstak. Ik zie dat als erkenning voor de werknemers en hun inzet gedurende al die jaren.”

Duurzaam inzetbaar

De afspraken om werknemers langere tijd gezond aan het werken te houden, vervat onder de noemer Duurzaam Inzetbaar, worden gecontinueerd in de nieuwe cao. Dit houdt in dat oudere werknemers hun werkregime kunnen verminderen tot 80%, tegen 90% loon en met volledig behoud van pensioenopbouw. Eind dit jaar wordt geëvalueerd of deze regeling qua financiering ook houdbaar is.

Boete

Van Dijk vindt verder van belang dat met dit principeakkoord tevens een steviger pressiemiddel is overeengekomen om werkgevers te dwingen zich te houden aan de cao-Afbouw. “Als blijkt dat een werkgever de cao ontduikt dan kan een boete van minimaal 10.000 euro worden opgelegd, desgewenst met terugwerkende kracht. Dus dat loopt aardig in de papieren. Want naast die boete moet dan ook eventuele onderbetaling nog worden uitgekeerd aan gedupeerde werknemers. Maar het gaat hier natuurlijk ook om niet-materiële zaken en voorzieningen. Het is goed dat ook werkgevers hier de vinger bij leggen omdat zo een gelijk speelveld ontstaat dat immers goed is voor werknemers in de gehele branche.”

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

Word nu lid van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen 
  • Rechtshulp voor werk en privé 
  • Hulp bij je belastingaangifte 
  • Korting op verzekeringen 
  • Informatie en advies bij ziekte

 

Word lid met 50% korting