Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

CNV Vakmensen wint half miljoen euro terug voor ontslagen chauffeurs

Met de uitspraak van de Arnhemse kantonrechter in hun voordeel heeft vakbond CNV Vakmensen voor een tiental chauffeurs ruim een half miljoen euro terug gewonnen.

Een onzorgvuldig doorgevoerde bedrijfsreorganisatie zorgde ervoor dat tien chauffeurs na ontslag bij het Edese distributiebedrijf Bidfood alsnog hun transitievergoeding kunnen opeisen. CNV Vakmensen-bestuurder Roos Rahimi veronderstelt dat de onderneming in hoger beroep zal gaan tegen het vonnis. “Maar ik vermoed tevens dat de zaak daardoor niet verandert en dit vonnis beklijft.”

De kwestie struikelt in de ogen van de kantonrechter op het feit dat de werkgever de baan van de betrokken werknemers opzegde. Werkgever gaf daarbij tevens aan dat ze bij een nieuwe transportonderneming aan de slag zouden kunnen.

Half miljoen

Roos Rahimi: “De wijze waarop de werkgever dat deed kwam neer op het beëindigen van het dienstverband. Nadat deze ontslagprocedure was gestart kwam er een arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden voorbij, op 30 augustus 2017. Dat was voor deze zaak heel interessant. Want dat stelt namelijk dat mensen, van wie de arbeidsovereenkomst eenzijdig is beëindigd, recht hebben op een transitievergoeding volgens de regels van het Burgerlijk Wetboek.
Wij hebben dit verteld aan de onderneming, maar die reageerde niet op dat waarschuwingssignaal. Dat was wel degelijk mogelijk geweest binnen de bepalingen van het toen geldende sociaal plan. Enfin, vanwege de lange dienstverbanden van de betrokken chauffeurs is de teruggevorderde – en nu dus toegewezen - totaalsom ruim 520.000 euro.”

Volgens Rahimi was de onzorgvuldigheid van de afwikkeling hoofdpunt in de afweging van CNV Vakmensen om de rechtszaak tegen Bidfood aan te spannen. “Je kunt nu eenmaal niet lichtzinnig omgaan met je personeel. En dient rekening te houden met alle aspecten als je een reorganisatie overweegt. Niet voor niets zeggen wij als CNV Vakmensen nogal eens tegen werkgevers dat een reorganisatie wel eens duurder kan uitvallen dan een slimmere bedrijfsvoering met dezelfde mensen. In dit specifieke geval was de ontslagpijn voor werknemers extra omdat de belofte van een nieuwe baan bij een andere werkgever te rooskleurig was gemaakt. In weerwil van toezeggingen werden namelijk in die nieuwe dienstverbanden werkzaamheden en werktijden van de mensen verlangd die niet spoorden met die voorspiegelingen.”

Baanbrekende contributie

Roos Rahimi voegt eraan toe dat ze tegen werknemers wel eens zegt dat een lidmaatschap van CNV Vakmensen nuttig is. "Daarvan hoef ik deze chauffeurs niet meer te overtuigen. Die hebben hun contributie er dik uit. Dat was ze zelfstandig nooit gelukt. Onze juridische bijstand - standaard onderdeel van het lidmaatschap - was daar de baanbreker."

cadeautje

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid