Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

CNV Vakmensen stelt Aedes ultimatum

Met (een serie prik)acties zal CNV Vakmensen de komende tijd de verzamelde woningbouwcorporaties duidelijk maken dat een betere cao is vereist. Althans, die acties worden onvermijdelijk als de werkgevers niet tegemoet komen aan het ultimatum van de vakbond. CNV Vakmensen stelt Aedes vandaag een ultimatum.

Het beeld dat de werkgevers over zichzelf afroepen is volgens onderhandelaar Robbim Heins van CNV Vakmensen onthutsend. Er is volgens hem gebrek aan waardering voor de corporatiemedewerker.

“Werkgevers, verenigd in werkgeverskoepel Aedes, komen - na acht keer onderhandelen – met een voorstel tot loonsverhoging dat amper voelbaar is voor het gros van de werknemers. De sector wordt op slot gegooid voor nieuwe instroom. En de werkgevers maken een niet uit te leggen onderscheid tussen functies in de lagere en hogere functieloonschalen.”

Niet slim

Niet slim volgens Heins: “Notabene, het door hen voorgestelde nieuwe loongebouw onderstreept álle vooroordelen ten aanzien van woningbouwcorporatiebazen: de top gaat er flink op vooruit. Echt onbegrijpelijk, zoveel kortzichtigheid. En het ergste? Dit alles gaat ten koste van de mensen die dagelijks het werk moeten uitvoeren en zich inzetten voor het woonwelbevinden van al die huurders. Met dit voorstel tonen werkgevers een nadrukkelijk gebrek aan waardering voor die inzet.”

Werkgevers sturen aan op een financiële driedeling onder het personeel van de woningbouwcorporaties, constateert onderhandelaar Robbim Heins. “Een verdeling waarbij de top buiten schot blijft. Met zo’n loongebouw ben je niet aantrekkelijk voor nieuwe medewerkers. Je creëert dus je eigen toekomstige personeelsprobleem. Ik vind dat nogal kortzichtig. Waar zagen we dat eerder?”

CNV Vakmensen eist in het ultimatum dat werkgevers een structurele loonverhoging overeen komen van 2% over 2017 en 3,5% over 2018 in een tweejarige cao, die overigens in december alweer afloopt. Daarnaast verlangt de bond een evenwichtiger voorstel ten aanzien van het loongebouw.

Ook wil CNV Vakmensen dat er een afspraak wordt vastgelegd in de cao die werknemers in staat stelt werkweken aan te passen als het pensioen in zicht komt, dit met behoud van een reële beloning en pensioeninleg. De vrijgekomen werkplekken moeten dan door jongeren worden ingevuld.

Acties

Het ultimatum verstrijkt vrijdag 16 februari om 10.00 uur. Als de werkgevers dan geen voldoend antwoord hebben gegeven dan zijn acties onvermijdelijk. Heins: “We beginnen klein, maar ik sluit op voorhand grote dingen niet uit.”

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid