Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

CNV-reactie op de Miljoenennota

“Het gaat beter met de economie, maar nog teveel mensen staan aan de kant. De banen blijven uit en daarmee kan niemand tevreden zijn. Daarom staat werkgelegenheid centraal voor het CNV. Het kabinet kan en moet daar meer aan doen!" Vindt Maurice Limmen, voorzitter van het CNV in reactie op de Troonrede en de vandaag gepresenteerde Miljoenennota.

De werkloosheid blijft ook het komende jaar hoog en dat is het grootste zorgpunt voor het CNV. Limmen: “Als het herstel echt zo sterk is als het kabinet ons wil doen geloven, dan kan het niet zo zijn dat er 600.000 mensen thuis zitten. Belastingverlaging draagt bij aan het vergroten van de koopkracht en daarmee weliswaar ook de werkgelegenheid, maar er is echt méér nodig.”

'Niet tornen aan WW'

"Juist nu moet het kabinet stoppen met het tornen aan de WW. In deze tijden van hoge werkloosheid is dat wel het laatste wat we kunnen gebruiken. Het kabinet moet de reparatie van het derde WW-jaar - zoals in het sociaal akkoord afgesproken -  snel mogelijk maken", vindt Limmen. "Het zogenoemde Dagloonbesluit voor de WW - waardoor een uitkering voor flexwerkers, starters en herintreders praktisch kan worden gehalveerd -  moet zo snel mogelijk van tafel.”

Scholing

“Belangrijker nog is dat mensen helemaal niet werkloos worden, voorkomen is beter dan genezen”, aldus Limmen. Scholing en ontwikkeling worden steeds belangrijker. Daarom pleit het CNV voor het fiscaal faciliteren van individuele scholings- en ontwikkelbudgetten. Die zo belastingvrij gevuld kunnen worden vanuit bijvoorbeeld cao-geld.

Koopkracht

 "Het kabinet heeft in het verleden een aantal maatregelen genomen die erg slecht uitpakken voor gepensioneerden. Deze groep ligt al lange tijd onder vuur en dat lijkt nog zo te blijven. De slechte crisismaatregelen die daar bovenop zijn gekomen moeten worden teruggedraaid. Ik doel dan op de verlaging van de ouderenkorting en het afschaffen van de ouderentoeslag, maar ik pleit ook voor herstel van de AOW-ondersteuning tot het niveau van voor de crisis.”

Arbeidsmarkt versterken

“Daarnaast wil het kabinet de lasten op arbeid verlagen”, aldus Limmen. “Dat is goed, maar dat kan slimmer om de arbeidsmarkt echt te versterken. Geef bijvoorbeeld alleen de lage- en middeninkomens een hogere belastinkorting als ze werken. Dat levert meer banen op. Bovendien houd je dan ook meer geld over om de koopkracht van werknemers, gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden te versterken”, aldus Limmen. "Verder vind ik het op zich goed te zien dat het kabinet de belastingheffing op vermogens op de schop neemt. De kleine spaarder betaalde veel te veel belasting. Ik heb er in de Tweede Kamer voor gepleit om dat af te schaffen en grote vermogens zwaarder te belasten.”

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid