Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Cao-resultaat bij Abbott doet koffiedik voortaan in de ban

CNV Vakmensen en FNV Procesindustrie hebben maandag 3 mei een onderhandelingsresultaat bereikt met Abbott Healthcare in Weesp en Olst voor een nieuwe cao van 14 maanden. In die periode worden de lonen met 2% verhoogd. Elke site gebonden werknemer van Abott krijgt tevens 190 euro als coronabonus.

Die coronabonus is het antwoord van Abbott op het hiertoe ingediende dringende verzoek van beide vakbonden. Saillant, het bedrijf maakt onder meer sneltest-materiaal. De cao-afspraken gelden overigens alleen voor de vestigingen in Weesp en Olst.

Koffiedik


Naast de beloning vinden de onderhandelaars het nieuwe loongebouw de belangrijkste afspraak die is gemaakt. Hun commentaar: Voorheen was het vooral koffiedik waarin de medewerkers de hoogte van hun beloningen moesten bestuderen. En prestatiebeloningen die met een gelijke beoordeling toch tot verschillende beloningen leidden. Nu is er een directe koppeling tussen beoordeling en individuele loonstijging, met een onderliggend groeiperspectief.

Erik Maas van CNV Vakmensen onderstreept dat de 2% loonsverhoging het collectieve beloningsdeel betreft. “De individuele merit-beloning staat daar dus los van. Maar die maakte voorheen het totaal van beloning zo onoverzichtelijk. Werknemers hadden geen enkel houvast in de gesprekken hierover met hun leidinggevende. Nu dus wel.”

Abbott heeft tevens een intentieverklaring met de bonden ondertekend die erop is gericht dat werknemers in minimaal tien en maximaal veertien jaar het maximum van hun salarisschaal hebben bereikt. Ook dat doorbreekt de volstrekte vaagheid in het tot nu toe gehanteerde beloningsbeleid bij Abbott, volgens onderhandelaar Erik Maas. “Straks is voor elke deelnemer duidelijk op welke loonschaal hij recht heeft gezien zijn/haar functie en de bijbehorende salaristrede.”

Rouw- en geboorteverlof

Tussen CNV, FNV en Abbott is nu ook afgesproken dat werknemers ruimte krijgen voor een verlengd rouwverlof. Dat was een week en wordt nu twee weken. Het geboorteverlof wordt daarnaast 100% doorbetaald in de eerste week en ook in de overige vijf weken. Gebruikelijk is 70% voor die laatste periode. Beide punten werden door de COR geaccordeerd voor de overige vestigingen van Abbott.

Beide vakbondsonderhandelaars spreken van een positief onderhandelingsresultaat dat ook zo wordt voorgelegd aan de leden. De onderhandelingen over deze cao begonnen begin november. De cao beslaat circa 1.000 van de 1.800 werknemers bij Abbott en heeft een looptijd van 14 maanden, tot en met 31 maart volgend jaar.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

Word nu lid van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen 
  • Rechtshulp voor werk en privé 
  • Hulp bij je belastingaangifte 
  • Korting op verzekeringen 
  • Informatie en advies bij ziekte

 

Word lid met 50% korting